in

Svi župani jednoglasni u borbi protiv bespravne gradnje

Foto Istarska županija - Hrvatski župani u Istarskoj sabornici u Poreču

Na prijedlog istarskog župana Borisa Miletića, svi župani jednoglasni u borbi protiv bespravne gradnje

Foto Istarska županija - Hrvatski župani u Istarskoj sabornici u Poreču
Foto Istarska županija – Hrvatski župani u Istarskoj sabornici u Poreču

Na prijedlog istarskog župana Borisa Miletića, na današnjoj 62. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, održanoj u Poreču, jednoglasno se prihvaćeni zaključci s ciljem hitnog zaustavljanja bespravne gradnje, koja je posebno izražena u jadranskih županijama.

Zaključci koje će Hrvatska zajednica županija uputiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, odnose se na:

1. zaustavljanje cijepanja (usitnjavanja) poljoprivrednog i šumskog zemljišta, poglavito bez suglasnosti vlasnika zemljišta

2. zaustavljanje promjene oblika i veličine katastarskih čestica unutar građevinskog područja bez potvrde tijela graditeljstva

3. propisivanje obveze izricanja novčanih kazni prekršiteljima od strane tijela koje je prekršaj utvrdilo

4. propisivanje obveze prijave bespravne gradnje po službenoj dužnosti,

5. uvođenje Državnog inspektorata u ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) u cilju automatskog javljanja nadležnoj inspekciji svih promjena koje postojeći satelitski snimci (5-dnevno ažuriranje) bilježe u prostoru,

6. spuštanje nadležnosti (ili dijela nadležnosti) Državnog inspektorata na jedinice područne (regionalne) samouprave.

Izvor Istarska županija – Kabinet župana

Arhiv - Sabor čakavskog pjesništva Žminj

ŽMINJ: Di Ča slaje zvoni – Sabor čakavskog pjesništva u subotu

Anton-Licul-Grk_Sara-Prenc-Opacic_Anselmo-Tumpic-foto-Zeljko-Opacic.

Dva američka festivala, dvije nagrade: Rovinjski Studio Tumpić/Prenc osvojio američki žiri