in

Ponavlja se javna rasprava za izmjene GUP-a Grada Poreča

Foto Grad Poreč

Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Poreča

Ponovna javna rasprava provest će se od 13. ožujka do 22. ožujka 2024. godine. 
Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 19. ožujka 2024. godine u Sportskoj dvorani Žatika, Poreč, s početkom u 17 sati.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se na web stranici Grada Poreča www.porec.hr, u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča, Poreč, Obala m.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8 – 11 sati.
Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna plana: upisom u zapisnik o javnom izlaganju, dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala m. Tita 5, dostavom putem e-mail-a – pisarnica@porec.hr.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom neće se uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.   

kanfanar gracijela putina

„NAŠA ŽENA“- Fešta za djevojke, žene i njihove parove u nedjelju u Kanfanaru

Foto Teatar Naranča Pula

Teatar Naranča poziva na premijeru nove predstave “Priče za laku noć”