in

Poreč: Asfaltirane ceste u Mičetićima i na Stanciji Padovan

Nastavljaju se radovi na asfaltiranju kolnika i komunalnom uređenju na području mjesnih odbora Grada Poreča. Tako je, nakon što je još ranije u naselju Mičetići kraj Žbandaja postavljena kanalizacijska mreža u duljini od 230 metara, s priključenjem na postojeći glavni kolektor Baderna – Žbandaj, ovih dana ta trasa asfaltirana čime je kompletiran ovaj zahvat, a naselje dobilo viši standard.

Asfalterski radovi izvršeni su i u Stanciji Padovan u mjesnom odboru Anke Butorac, gdje je asfalt postavljen prema kućnim brojevima 18, 19 i 20 u dužini 230 i širini 3 i pol metra.

Radove je izvelo poduzeće Cesta d.o.o. Pula u sklopu ugovora za izvođenje asfalterskih radova u 2021. godini, a isti će se nastaviti i dalje u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora i prema potrebama i uplaćenim naknadama o komunalnom doprinosu.

Hrvatska ostvarila dva milijuna turističkih dolazaka 10 dana ranije nego lani

PAZIN: Završila sanacija skulptura Mediteranskog kiparskog simpozija