in

POREČ ima tri nova davatelja krvi

Pozivu na akciju darivanja krvi Crvenog križa Poreč odazvalo se 40 osoba od kojih je prikupljeno 38 doza krvi.

Darivatelji s više darivanja bili su Goran Tukonić (80 puta darovao krv), zatim Ivan Mezga (73), Ivan Cabadaj (68) i Adriano Palman (63).

Prvi put krvu su darovali Matea Macinić, Matteo Terlević i Lara Zgrablić.

Zbog komadića metala povlači se poznata tuna u konzervi

Nakon “SHOWA” na porečkom Vijeću reagirao i Zoran Rabar: Iako se Zennaro nije pridržavao pravila omogućeno mu je snimanje”