in

Poreč: Kada kreće obnova fasade crkve na trgu i gradnja nogostupa u St. Vergotini?

Foto Tanja Kocijančić - Crkva Gospe od Anđela na Trgu slobode Poreč

Dejvid Lakošljac (IDS) na zadnjem je Gradskom vijeću Poreča postavio dva pitanja – kontaktirali su ga mještani Stancije Vergotini za izgradnju nogostupa u njihovom naselju, budući da se u blizini nalaze Osnovna škola Finida i trgovački centri. Žitelje tog naselja zanima kada se može očekivati početak radova, sve kako bi se osigurala veća sigurnost građana, posebice djece na tom području.

Ponovio je pitanje koje je već postavio u prošlog sazivu Vijeća – kada će se konačno obnoviti neugledno i derutno pročelje crkve Gospe od Anđela na Trgu slobode. „Fasada je u jako lošem stanju, kako izgledom tako i po pitanju sigurnosti. Po meni trebalo bi se nešto poduzeti“, rekao je Lakošeljac.

Pročelnik komunalnog odjela Marino Poropat odgovorio je da su već imali upite iz mjesnog odbora za gradnju nogostupa i proširenje prometnice u Stanciji Vergotini. Da bi to realizirali nužno je bilo najprije riješiti imovinsko-pravne odnose, za što su već duže vrijeme pokušali razgovarati s mještanima na susjednim parcelama, ali nije bilo baš uspješno.

-Grad je pokrenuo izdavanje lokacijske dozvole koja je izdana, parcelacijski elaborati su napravljeni i ide se u postupak izvlaštenja kako bi te nekretnine prešle u vlasništvo Grada Poreča. To su sve pretkoraci za realizaciju. Čim to bude sve skupa riješimo vjerujem da će biti u planu mjesnog odbora te predviđena sredstva u gradskom proračunu za realizaciju projekta, kazao je Poropat.

Gradonačelnik Loris Peršurić rekao je da su više puta pokušali dogovoriti s Biskupijom, kao vlasnicom crkve, da zajedno idu u obnovu pročelja. No, vlasnik crkve je Biskupija i ona to mora riješiti, posebice zato što je prednja fasada u jako lošem stanju.

Naglasio je da svi projekti, radovi i investicije u starom gradu trebaju puno više dozvola, suglasnoti i dokumentacije, pogotovo od konzervatora, pa tako i obnova ove crkve, što nije jeftino. Također, zbog toga to iziskuje i puno više vremena. Treba puno predradnji u suradnji s konzervatorima i Crkvom.

-Iskreno do ljeta ne vjerujem da će se to realizirati, niti dobiti sve potrebne dozvole, ali vjerujem da hoće nakon turističke sezone, naglasio je gradonačelnik.

Crkva GOSPE OD ANĐELA barokna je građevina iz 1770. godine, sagrađena na ostacima ranije, romaničke crkve. Opremljena je baroknim oltarima i slikama, među kojima su najvrjednije Bezgrešno začeće sa sv. Petrom iz 18. stoljeća, rad Jacopa Marieschija i Mojsije s mjedenom zmijom venecijanskog slikara Gasparea Vecchie, koja potječe iz porečke katedrale.

Izvor TZ Poreč
Crkva Gospe od Anđela – Foto TZ Poreč

koza pixabay

Samo je 48 koza u Istri – Osnovana udruga koja to treba promijeniti

Ilustracija - Foto Unsplash - Tom Grunbauer vlak kolodvor

Muž i sin čekali ženu pa prebili ljubavnika s kojim je izašla iz vlaka