in

POREČ među prvima izradio Plan klimatske neutralnosti do 2050.

Gordana Lalić

POREČ prvi grad u Istri i jedan od prva tri u Hrvatskoj, izradio Plan klimatske neutralnosti za period do 2050. godine

Grad Poreč, u suradnji s REGEA-om (Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske), u sklopu projekta REMARKABLE Climate Leaders, financiranog u okviru programa OBZOR2020, je, kao jedan među prvim gradovima u Hrvatskoj izradio Plan klimatske neutralnosti Grada Poreča za period do 2050. godine.

-Ovaj plan objedinjuje sve dosadašnje energetske i klimatske analize i planove rađene za sektor zgradarstva i sektor prometa na razini Grada Poreča u jedan dokument koji u vrlo kratkim i jasnim crtama predstavlja trenutno stanje grada, te predlaže općenite mjere koje je potrebno poduzeti u navedenim sektorima, kako bi grad ostvario klimatsku neutralnost u periodu do 2050. godine. Istovremeno dokument predstavlja ishodište za daljnju detaljnu brojčanu analizu, razradu, te raspis mjera u sklopu petogodišnjih i desetogodišnjih Akcijskih planova klimatske neutralnosti Grada Poreča čija će izrada uslijediti, zaključila je Gordana Lalić, direktorica gradskog trgovačkog društva Parentium d.o.o., koja je u sklopu projekta REMARKABLE stekla znanje i titulu klimatskog lidera, te je ujedno i autorica samog Plana.

Kako dodaje, Poreč je mali grad, koji, po količini emisija CO2, ne predstavlja globalni problem, ali na nama leži ”energetska i klimatska” odgovornost kako prema nama samima, tako i prema budućim naraštajima. – Poreč svoju budućnost vidi kao ”klimatski neutralan grad”. Odlučnost u provedbi projekata, implementaciji mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, ulaganje u partnerske odnose s lokalnom zajednicom, te razmjena iskustva, znanja i inovacija, kao i izrada ovog Plana jedini je put koji vodi prema klimatskoj neutralnosti, zaključuje Lalić.

Europska unija je 2019. godine donijela Zeleni plan, strategiju za postizanje održivosti, te osiguranje pravedne i uključive tranzicije, s krajnjim ciljem da Europa u periodu do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent. Usvajanjem europskog Zakona o klimi 2021. godine, postizanje klimatske neutralnosti postalo je zakonski obvezujuće za sve zemlje članice, što znači da će se u periodu do 2050. godine morati iznaći načini i mehanizmi koji će omogućavati uklanjanje one količine emisija CO2 iz atmosfere koja se proizvodi i u atmosferu ispušta, objavio je Grad Poreč.

Detalj sa Smotre vina i ulja u Krnici

U Krnici 4. Smotra maslinovog ulja i vina s područja Marčane

POREČ: Larisa Glavina brončana na Europskom prvenstvu u Španjolskoj