in

POREČ: Nekoliko eko otoka uklonjeno zbog nepropisnog odlaganja otpada

Odvojeno prikupljanje otpada ključni je korak u procesu recikliranja otpada. Upravo je to razlog zbog kojeg je Usluga Poreč fokusirana na najefikasnije načine odvojenog prikupljanja otpada. U gradu Poreču trenutno su implementirana tri načina odvojenog prikupljanja otpada – putem vlastitih, individualnih spremnika koji je ujedno i najefikasniji, reciklažnih dvorišta te putem zelenih otoka koji su dio prijelazne faze prema individualnim spremnicima.

Zeleni otoci kao oblik zajedničkog prikupljanja otpada jedni su od najvećih izazova za ovu tvrtku u procesu uspostavljanja održivog i suvremenog sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada.  Riječ je o sada jedinim, otvorenim spremnicima na javnim površinama, koji bez obzira na jasne upute o vrsti otpada koja se u njima odlaže, u većini slučajeva budu ispunjeni miješanim komunalnim otpadom, glomaznim otpadom, građevinskim, zelenim i drugim nepripadajućim vrstama otpada.

U posljednjih mjesec dana broj setova smanjen je za četiri lokacije, budući da su se svakodnevnim obilascima terena pojedine lokacije pokazale u potpunosti neučinkovite i neadekvatne, točnije podložne nepropisnom odlaganju građevinskog, glomaznog i drugog otpada.

Evo što kažu u Usluzi:

“Imajući na umu da naši korisnici moraju imati dostupne spremnike za odlaganje selektivnog otpada, te s obzirom na broj stanovnika koji gravitira prema jednom zelenom otoku,  u svakom se naselju nalaze druge lokacije zelenih otoka koje korisnici mogu koristiti kao alternativu uklonjenim lokacijama.

U narednim tjednima nastavit ćemo pratiti situaciju na terenu, te osluškujući potrebe građana ali i u komunikaciji s predstavnicima mjesnih odbora, dodatno sagledavati potrebu uklanjanja ili nadopunjavanja pojedinih lokacija zelenih otoka. Za potrebe odvajanja papira, plastike i stakla trenutno je  na raspolaganju 166 setova zelenih otoka, čije je uklanjanje predviđeno na jesen, odnosno, preostale zelene otoke zamijenit će individualni spremnici  za svako pojedino kućanstvo.

Kao komunalno društvo obavezni smo našim korisnicima omogućiti odgovornu, dostupnu i učinkovitu uslugu sakupljanja otpada, no isto tako dobre rezultate možemo postići isključivo zajedničkom suradnjom. Koristimo još jednom priliku da podsjetimo kako svi korisnici imaju svoje vlastite spremnike za miješani komunalni otpad, besplatnu uslugu zbrinjavanja glomaznog otpada, mogućnost kupnje vrećica za zeleni otpad. Sve ostale vrste otpada, bez dodatne naknade mogu se predati u reciklažnom dvorištu.

Zajedno stvaramo bolju, čišću i sigurniju budućnost za nove naraštaje”, poručili su iz Usluge.

POREČ: Rampa na Peškeri trebala bi uvesti reda

POREČ: Vodeni park AQUACOLORS zadnji vikend u lipnju dočekuje vas s 25 posto popusta na cjelodnevne ulaznice!