in

POREČ: Obnovu odmarališta Špadići sufinancirat će EU s 2,6 milijuna kuna

Odmaralište Špadići - Foto Tanja Kocijančić

Odmaralište Špadići koje se nalazi u istoimenom naselju u Poreču obnovit će se djelomice novcem iz EU fondova. Naime, na nedavnom natječaju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za Mjeru 7. pod nazivom: Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine Grad Pazin je za ovaj projekt dobio bespovratnih 2.641.100 kuna a ukupna vrijednost investicije iznosi 4,7 milijuna kuna, naglasio je gradonačelnik Pazina Renato Krulčić. Naime, odmaralište Špadići u vlasništvu je Grada Pazina.

Odmaralište Špadići – Foto Tanja Kocijančić

Prilikom dodjele o odabiru projekata na LAGUR-ovom natječaju, koja se održala nedavno u Domu obrtnika Poreč, Krulčić je naglasio da će preostali iznos od 2.050.395 kuna osigurati Grad Pazin i susjedne mu općine sukladno suvlasničkom udjelu. Grad Pazin je provoditelj svih aktivnosti, a jedna od namjena odmarališta bit će i edukativna. Gradonačelnik Krulčić dodao je kako će u novouređenom objektu i spavaonicama biti omogućen istovremeni boravak za maksimalno 37 djece, a tijekom godine predviđa se boravak ukupno 185 djece.

Ovim projektom nastavlja se tradicija duga 52 godine koja će uz edukaciju novim generacijama mladih Pazinjana omogućiti stvaranje novih doživljaja koje je, kako je naglasio Krulčić, i sam dio, jer je u svom djetinjstvu upravo tijekom boravka u odmaralištu Špadići naučio plivati.

Osim Mjere 7. u Poreču na dodjeli su predstavljeni i projekti koji su dobili potpore i iz Mjere 2. pod nazivom Ulaganja u prodajna mjesta, kušaonice i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom, a sveukupno je dodijeljeno 10.973.870 kuna.

Odmaralište Špadići – Foto Tanja Kocijančić

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj za Mjeru 7. bile su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu općina i gradova, ustanove, turističke zajednice, komunalna poduzeća, udruge ili organizacije subjekata u ribarstvu čije je sjedište unutar obuhvatnog redarstvenog područja LAGUR-a „Istarski švoj”. Natječajem je LAGUR financirao 4 projekta s područja gradova Pazina i Poreča te općina Tar-Vabriga i Vrsar, u ukupnom iznosu od 7.609.925 kuna. U sklopu LAGUR natječaja financirane su pojedinačne potpore u rasponu od 15.000 do 35.000 eura, i to uz spomenuto odmaralište Špadići, još i Interpretacijski centar „Ribarska kuća” u Santa Marini u Vabrigi, Multimedijalni centar MORe MORe u Vrsaru te Centar za posjetitelje „La mula de Parenzo” u Poreču. Projekti će obuhvatiti aktivnosti u vidu ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje društvene i turističke infrastrukture, istraživanje i razvoj aplikacija/softverskih rješenja i usluga, izradu i objavu publikacija te promotivne aktivnosti.

Odmaralište Špadići – Foto Tanja Kocijančić

NOVIGRAD: Mijenja se DPU radne zone Sv. Vidal

Istarski stožer – U ponedjeljak tek jedan zaraženi, ispitano jako malo briseva