in

NOVIGRAD: Mijenja se DPU radne zone Sv. Vidal

Gradsko vijeće Novigrada prihvatilo je odluku o izradi drugih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) Radne zone Sveti Vidal. Izvorno je ovaj DPU donesen u travnju 2001. godine, a prve izmjene i dopune Plan je potom doživio u listopadu 2010.

Izmjena i dopuna Plana radi se zbog preispitivanja i noveliranja postojećih uvjeta gradnje i uređenja u skladu s važećim propisima i aktualnim Prostornim planom uređenja Grada Novigrada te ažuriranja katastra komunalne infrastrukture. Granica postojećeg Plana se ovim izmjenama i dopunama mijenja u skladu s granicom građevinskog područja naselja prema granici iz aktualnog PPUGN-a.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi oko 13 hektara, saznajemo u Gradu Novigradu.

RK POREČ: Poraz u Sesvetama u 16. kolu Paket24 Premijer lige

POREČ: Obnovu odmarališta Špadići sufinancirat će EU s 2,6 milijuna kuna