in

POREČ: Održano predavanje o paušalnom oporezivanju obrta

Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o. u suradnji s tvrtkom Dom obrtnika d.o.o. organizirao je besplatnu edukaciju na temu „Paušalno oporezivanje obrta – zakonski okvir i porezni propisi“, u srijedu 17. lipnja 2020. godine u kongresnoj dvorani Doma obrtnika u Poreču. Edukaciju je vodila Gabrijela Božić Radessich.

Edukaciji je prisustvovalo petnaest polaznika, koji su dobili informacije o tome koje uvjete porezni obveznik mora zadovoljiti za paušalno plaćanje poreza, koje su obvezne evidencije sukladno Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, obveze izdavanja računa, koje samostalne djelatnosti mogu utvrđivati i plaćati porez u paušalnoj svoti, koji su rokovi za podnošenje prijave paušalnog oporezivanja dohotka, promjene načina oporezivanja i prijelaz na paušalno oporezivanje, godišnji paušalni porez i rokovi plaćanja, prestanak uvjeta za paušalno oporezivanja i prelazak na poslovne knjige, obračun doprinosa za obvezna osiguranja sa osvrtom na izmjene Općeg poreznog zakona.

Bez vode 19. lipnja dio Vižinade i Kukci

Istarski Stožer upozorava: Pridržavajte se mjera, jer se situacija u susjednim zemljama pogoršava