in

POREČ: Postavljena zaštitna skela i fotoprint na palaču Becich

Foto Grad Poreč

Dovršeno je postavljanje zaštitne skele i fotoprinta na palaču Becich u porečkoj starogradskoj jezgri. Palača je sad  potpunosti obučena u fotorpint koji prikazuje konture zgrade, kao i grb plemićke obitelji Becich, sve u dogovoru sa Zavičajnim muzejom Poreštine.

Foto Grad Poreč
Foto Grad Poreč

Podsjetimo, Grad je ovu palaču kupio na dražbi prije nekoliko godina, tako što je iskoristio pravo prvokupa, kako bi ovo vrijedno zdanje zaštitio i priveo namjeni. U međuvremenu su palača i njeno dvorište očišćeni, a mačke koje su tamo boravile su humano zbrinute u novouređenom skloništu za mačke pri Veterinarskoj bolnici Poreč i drugdje. Nakon toga, od Instituta za poljoprivredu i turizam naručena je izrada Studije isplativosti same palače Becich, koja je dovršena.

Foto Grad Poreč
Foto Grad Poreč

Kako se radi o zgradi koja je zaštićeno kulturno dobro i koja se nalazi u starogradskoj jezgri, želja je zaštititi ovaj vrijedan dio gradske povijesti i privesti ga svrsi, a sve u sklopu velikog investicijskog ciklusa i obnove koju posljednjih par godina prolazi starogradska jezgra Poreča. Grad s više ustanova razgovara o budućoj namjeni zgrade – od prijave na eventualno dostupne EU fondove, koji su često za takve projekte nedostupni zbog prevelikog indeksa razvijenosti Poreča, pa do javno-privatnog partnerstva, sve temeljem izrađene Studije isplativosti koju je izradio Institut. Grad palaču ne namjerava prodati, već se pokušava pronaći najbolji model, koji će biti dugoročno održiv, a ne ishitren. Sve to iziskuje i dosta vremena, jer se radi o zaštićenom kulturnom dobru, pa je zato odlučeno da se palača, iz prvenstveno sigurnosnih i estetskih razloga, zaštiti i obloži fotoprintom, s obzirom na to da se radi o frekventnoj lokaciji, u blizini škole i vrtića.

Foto Grad Poreč
Foto Grad Poreč

Dodatno, skela ostaje u vlasništvu Grada, te će po prestanku korištenja na Palači biti donirana poduzeću Stan d.o.o., kako bi se besplatno ustupila sugrađanima na korištenje prilikom obnove zgrada, što predstavlja značajnu uštedu u tim investicijama, objavila je Grad Poreč.

Foto Kickboxing klub Zeus

Zeus iz Vižinade osvojio medalje na jednom od najvećih svjetskih kickboxing natjecanja

Foto Udruga Vitasana - Međunarodni dan joge - Mateada Poreč

Na porečkoj Materadi brojni uživali na Međunarodnom danu joge