in

POREČ: Poziv na upise djece u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2023./2024.

Obilazak vrtića na prvi dan pedagoške godine - Foto Grad Poreč

Grad Poreč objavio je POZIV ZA UPISE DJECE U DJEČJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. Poziv se odnosi na upise djece u sljedeće dječje vrtiće: Dječji vrtić „Radost“ Poreč s područnim vrtićima u Baderni, Žbandaju, Kašteliru, Sv. Lovreču i Vižinadi, Dječji vrtić-Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč s područnim vrtićima u Varvarima,Velom Maju, Dračevcu i Taru (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić „Paperino“), Dječji vrtić „Crvenkapica“, Dječji vrtić „101 dalmatinac“.

U dječjim vrtićima iz prethodne točke raspoloživa su sljedeća mjesta:

 1. DJEČJI VRTIĆ „RADOST“
 2. ZA DJECU ROĐENU OD 1.4.2017. DO 31.8.2020.
NAZIV USTANOVEADRESAPROGRAMRASPOLOŽIVA MJESTA
RADOST II – VRTIĆPoreč, Otokar Keršovani 1410 satni redoviti s programom katoličkog vjerskog odgoja3
PV ŽBANDAJ – VRTIĆPoreč, Žbandaj 34a6 i 10 satni redoviti5
PV SVETI LOVREČ – VRTIĆSveti Lovreč, Gradski trg 16 i 10 satni redoviti8
PV VIŽINADA – VRTIĆVižinada, Vižinada 10810 satni redoviti5
PV KAŠTELIR – VRTIĆKaštelir, Kaštelir 2510 satni redoviti3
 •  ZA DJECU ROĐENU OD 1.9.2020. do 31.8.2022.
NAZIV USTANOVEADRESAPROGRAMRASPOLOŽIVA MJESTA
RADOST I – JASLICEPoreč, Rade Končara 710 satni redoviti29
RADOST II – JASLICEPoreč, Otokar Keršovani 1410 satni redoviti5
PV BADERNA – JASLICEPoreč, Baderna 510 satni redoviti5
PV ŽBANDAJ – JASLICEPoreč, Žbandaj 34a10 satni redoviti3
PV VIŽINADA – JASLICEVižinada, Vižinada 10810 satni redoviti4
PV KAŠTELIR – JASLICEKaštelir, Kaštelir 2510 satni redoviti4
 1. DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL’INFANZIA „PAPERINO“
 • ZA DJECU ROĐENU OD 1.4.2017. DO 31.8.2020.
NAZIV USTANOVEADRESAPROGRAMRASPOLOŽIVA MJESTA
PAPERINO POREČ – VRTIĆPoreč, Obala Matka Laginje 610 satni redoviti12
PV VARVARI – VRTIĆPoreč, Varvari , Školska bb10 satni redoviti1
PV DRAČEVAC – VRTIĆPoreč, Dračevac 3410 satni redoviti4
PV TAR – VRTIĆTar,  Borgo 3510 i 6 satni redoviti4
 • ZA DJECU ROĐENU OD 1.9.2020. do 31.8.2022.
NAZIV USTANOVEADRESAPROGRAMRASPOLOŽIVA MJESTA
PV DRAČEVAC – JASLICEPoreč, Dračevac 3410 satni redoviti3
PV VARVARI – JASLICEPoreč, Varvari , Školska bb10 satni redoviti3
PV VELI MAJ – JASLICEPoreč, Veli Maj, Palacina bb 10 satni redoviti4
PV TAR – JASLICETar,  Borgo 3510 satni redoviti1
 1.  DJEČJI VRTIĆ „CRVENKAPICA“
 • ZA DJECU ROĐENU OD 1.4.2017. DO 31.8.2020.
NAZIV USTANOVEADRESAPROGRAMRASPOLOŽIVA MJESTA
VRTIĆ CRVENKAPICA -VRTIĆPoreč, Petra Preradovića 410 satni redoviti2
 • ZA DJECU ROĐENU OD 1.9.2020. do 31.8.2022.
NAZIV USTANOVEADRESAPROGRAMRASPOLOŽIVA MJESTA
VRTIĆ CRVENKAPICA -JASLICEPoreč, Petra Preradovića 410 satni redoviti8
 1. DJEČJI VRTIĆ „101 DALMATINAC“
 2. ZA DJECU ROĐENU OD 1.4.2017. DO 31.8.2020.
NAZIV USTANOVEADRESAPROGRAMRASPOLOŽIVA MJESTA
101 DALMATINAC – VRTIĆNova Vas, Antonci 35a i Poreč, M. Vlašića 3910 satni redoviti11
 • ZA DJECU ROĐENU OD 1.9.2020. do 31.8.2022.
NAZIV USTANOVEADRESAPROGRAMRASPOLOŽIVA MJESTA
101 DALMATINAC JASLICE Nova Vas, Antonci 35a i Poreč, M. Vlašića 3910 satni redoviti12
 • ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA – od navedenih slobodnih mjesta, najviše je 2 mjesta raspoloživo za djecu s posebnim potrebama

III.

U dječje vrtiće mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci pa do polaska u osnovnu školu.

Dijete i roditelji (oba roditelja, samohrani roditelj ili jedan roditelj, ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji) moraju u vrijeme podnošenja zahtjeva za upis djeteta u vrtić imati prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na kojem se nalazi dječji vrtić ili područni vrtić dječjeg vrtića u koji žele upisati dijete.

Dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, a nema prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na kojem se nalazi dječji vrtić ili područni vrtić dječjeg vrtića u koji skrbnik odnosno udomitelji žele upisati dijete, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i djeca iz stavka 2. ove točke, ako njegov skrbnik odnosno udomitelji imaju prebivalište na području dječjeg vrtića u koji žele upisati dijete.

Dijete strani državljanin koje ima odobren privremeni ili stalni boravak ili odobrenu međunarodnu ili privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj i živi na području jedinice lokalne samouprave na kojem se nalazi dječji vrtić ili područni vrtić dječjeg vrtića u koji roditelji žele upisati dijete, zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem, ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ove točke.

U vrijeme podnošenja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić dijete mora biti cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djeteta koje ima kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Obveza cijepljena djece uređena je Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrana djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07).

Djeca koja nisu cijepljena, neće moći biti upisana u dječje vrtiće, s iznimkom djeteta koje ima kontraindikacije na pojedina cijepljenja, što se dokazuje potvrdom odabranog pedijatra.

IV.

Roditelj/skrbnik može na zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić upisati tri dječja vrtića koje želi da dijete pohađa, redoslijedom kojeg sam izabere.

Roditelj/skrbnik će imati mogućnost izbora sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima prema vlastitom izboru samo ako u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo (Dječji vrtić „Radost“ i Dječji vrtić-Scuola dell’infanzia „Paperino“) nema raspoloživih mjesta za upis djece.

V.

Obrasci zahtjeva za upis djece u vrtiće mogu se preuzeti:

 1. u gradskoj upravi i to:

– na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr),

– kod portira na adresi Obala maršala Tita 4, radnim danom od 8-15 sati,

      2. u svim dječjim vrtićima i na njihovim internetskim stranicama.

VI.

Obrasci zahtjeva za prijem djece u vrtiće predaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ“ i osobnim podacima roditelja koji predaje zahtjev (ime i prezime, adresa i OIB) u Prijamnu kancelariju gradske uprave (pisarnicu), na adresi Obala m. Tita broj 4, prizemno, radnim danom od 8 do 14 sati.(pauza od 11,00 do 11,30)

Zahtjevi se NE SMIJU slati poštom.

VII.

Zahtjevi za prijem djece u vrtiće podnose se od 16. do 31. svibnja  2023. godine.

Zbog stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prilikom predaje omotnica, svakom će podnositelju biti dodijeljen urudžbeni broj pod kojim će biti objavljeni rezultati natječaja.

VIII.

Uz zahtjev za upis djeteta u vrtić/jaslice roditelj/skrbnik je obvezan priložiti:  

 1. izvadak iz matice rođenih ili rodni list za dijete (original ili presliku),
 2. dokaz o prebivalištu djeteta i oba roditelja/skrbnika:

– obostrane preslike osobnih iskaznica djeteta i roditelja ILI uvjerenje Policijske postaje Poreč ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili elektronički zapisi iz sustava  e-građani ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

– za dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, dokaz o prebivalištu skrbnika ili udomitelja,

– za strane državljane obostrana preslika boravišne iskaznice

– za osobe kojima je odobrena međunarodnu ili privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj dokaz o tom statusu.

 • ZA SVU DJECU potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

Radi ostvarivanja bodova temeljem članka 23. Obveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće:

 • SAMOHRANI RODITELJI: izjavu o statusu samohranog roditelja, ovjerenu kod javnog bilježnika,
 1. JEDNORODITELJSKE OBITELJI: izjavu o statusu jednoroditeljske obitelji, ovjerenu kod javnog bilježnika, rješenje o razvodu braka ili ovjereni plan zajedničke roditeljske skrbi,
 2. RODITELJ-REDOVNI STUDENT: potvrdu (uvjerenje) o statusu redovnog učenika/studenta,
 3. ZAPOSLENI RODITELJI/SKRBNICI:
 4. zaposleni u Republici Hrvatskoj:
 5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od prvog dana od dana objave ovog Poziva,
 6. ILI elektronički zapis o radno-pravnom statusu (e-radna knjižica) iz sustava e-građani, ne stariji od prvog dana od dana objave ovog Poziva,

POTVRDE POSLODAVCA IZ HRVATSKE NEĆE SE UVAŽAVATI

B) zaposleni u inozemstvu: potvrda poslodavca s jasno navedenim imenom zaposlenika, mjestom obavljanja posla i vremenom trajanja radnog odnosa – prevedena na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

 • DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili odabranog obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja.
 • DJECA INVALIDA DOMOVINSKOG RATA: preslika rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.
 • DJECA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA: preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu djeteta,
 • OBITELJ S TROJE I VIŠE DJECE:  izvodi iz matične knjige rođenih za djecu za koju se ne podnosi zahtjev za upis (original ili preslika) i obostrane preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • KORISNICI DJEČJEG DOPLATKA: preslika rješenja o dječjem doplatku ili dokaz o zadnjoj uplati dječjeg doplatka,
 • RODITELJ S INVALIDITETOM: preslika rješenja o invaliditetu roditelja,
 • TEŠKO BOLESNI RODITELJ/SKRBNIK: liječnička dokumentacija o bolesti koja smanjuje radnu sposobnost
 • KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE: preslika rješenja Centra za socijalnu skrb,
 • DIJETE S BRATOM/SESTROM BLIZANCEM: rodni list za brata/sestru,
 • PRIPADNICI TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE: dokaz o talijanskoj narodnosti – rodni list ili uvjerenje o nacionalnosti iz popisa birača,
 • BRAT ILI SESTRA POLAZNIK TALIJANSKE OSNOVNE ŠKOLE-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „BERNARDO PARENTIN“ – potvrda Škole.

IX.

Nepravovremeni zahtjevi, odnosno zahtjevi koji nisu predani u roku određenom točkom VII. Poziva, neće se razmatrati niti bodovati prilikom izrade konačne liste.

Bodovanje će biti izvršeno na temelju priloženih dokaza.

X.

Zahtjevi koje ne ispunjavaju uvjete iz točke III. ovog Poziva bit će odbijeni.

XI.

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće (Lista reda prvenstva upisa u dječje vrtiće) biti će objavljeni na oglasnim pločama i internetskim stranicama dječjih vrtića iz točke I. ovog Poziva i internetskoj stranici Grada Poreča-Parenzo nakon utvrđivanja istih, a najkasnije do  30. lipnja 2023.

XII.

Roditelji mogu izjaviti prigovor na Listu reda prvenstva u roku od 8 dana od objave Liste.

Prigovor se može izjaviti samo zbog nepravilnosti u postupku bodovanja.

Prigovori, žalbe ili slični podnesci koji se NE odnose na nepravilnosti u postupku bodovanja, već na odredbe Pravilnika, dopunu dokumentacije ili su podneseni iz drugih razloga, bit će odbijeni ili odbačeni.

Prigovor se predaje Povjerenstvu za provođenje upisa u dječje vrtiće.

Odluku o prigovoru donosi upravno vijeće dječjeg vrtića na koji se prigovor odnosi, najkasnije u roku od 15 dana od isteka zadnjeg dana roka za podnošenje prigovora.

Odluka upravnog vijeća je konačna.

XIII.

Nakon donošenja odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva upisa u dječje vrtiće i Listu upisa djece po dječjim vrtićima, koje se dostavljaju dječjim vrtićima.

Na temelju Konačne liste i Listi upisa djece po dječjim vrtićima, upravna vijeća dječjih vrtića donose odluku u upisu djece u dječji vrtić.

Liste se objavljuju na oglasnim pločama i internetskim stranicama dječjih vrtića i na internetskoj stranici Grada Poreča-Parenzo.

Na oglasnim pločama i internetskim stranicama dječjih vrtića objavljuje se i odluka upravnog vijeća o upisu djece u dječji vrtić.

XIV.

Informacije je moguće dobiti u uredovno vrijeme  radnim danom od 8 do 15 sati na broj 634- 321 ili na mail : ira.kocijancic@porec.hr

   PREDSJEDNIK    

              Elio Štifanić , v.r.

Foto Policijska uprava krapinsko-zagorske - Ilustracija mokra skliska cesta promet

HAK: Zbog kiše, odrona i vjetra zatvorene brojne ceste diljem zemlje

bicikli bicikl ilustracija policija mup

UMAG/LABIN: Ostavili bicikle naslonjene na zidu. Nestali su