in

POREČ: Učilište zapošljava na poziciji voditelja. Evo što traži

Foto: TZ Poreč

Pučko otvoreno učilište Poreč objavilo je natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme voditelja/ice likovnog odjela na određeno puno radno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika.
Traženi uvjeti su:
VSS, povjesničar umjetnosti ili prof. likovne umjetnosti,
sposobnost planiranja, programiranja, programskog osmišljavanja i organizacije,
jedna godina radnog iskustva,
poznavanje rada na računalu,
poznavanje dva stranog jezika
položen stručni ispit za kustosa,
probni rad 6 mjeseci i životopis.
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne ili putovnice ili domovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma-preslika)
potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis ili preslika potvrdu o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
dokaz o poznavanju dva strana jezika (diploma, uvjerenje, potvrda ili vlastoručno
potpisana izjava),
dokaz o poznavanju rada na računalu (diploma, uvjerenje, potvrda ili vlastoručno
potpisana izjava).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam
dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Pučkog otvorenog
učilišta Poreč (objavljeno 3.4.2024.) i www.poup.hr na adresu:
Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, 52 440 Poreč-Parenzo, s naznakom
natječaj ,,za voditeljalicu likovnog odjela”.
Objavom rezultata natječaja na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Poreč smatra se da su
svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim u slučaju kada ima kandidata koji se
pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, tada će svi kandidati biti obaviješteni pisanom
preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Pučko otvoreno učilište Poreč zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati ijednog kandidata
bez navođenja razloga poništenja.

Foto Turistička zajednica grada Buja - šparuge

VIKEND U ISTRI: Kaštel poziva na Šparugadu – Delicije, zabava, koncerti i enogastro šetnja Šparogando

turistička zajednica tar vabriga sanja zuzic

TAR-VABRIGA ovog ljeta dočekuje niz glazbenih zvijezda. U svibnju otvaranje sezone uz Opću opasnost i Alfa Time Band