in

POREČ: Usluga izdala novu brošuru KAKO POSTUPATI S OTPADOM

Ilustracija

Komunalna tvrtka Usluga Poreč objavila je novu brošuru POSTUPANJE S OTPADOM za 2021. godinu, koja se u elektroničkom obliku može preuzeti na stranicama tvrtke, u glavnom izborniku Čistoća – Edukacije te u tiskanom obliku u Uredu za kosnike, na adresi Mlinska ulica 1.

U brošuri se mogu pronaći gotove sve važne informacije u pogledu postupanja s otpadom kao što je plan primopredaje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada te upute o postupanju s istim,  načinu prikupljanja glomaznog otpada, lokacije i radno vrijeme reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, uputu o kompostiranju i drugo.

Brošuru možete preuzeti i OVDJE.

UMAG: Obilježen 7. rođendan udruge PRUŽAM TI RUKU koja pomaže djeci s teškoćama u razvoju

Nacionalni stožer: 68 ljudi je umrlo, 316 novih slučajeva