in

POREČ: Vijećnici odlučuju tko će obavljati gradski prijevoz električnim autobusom i biraju novog ravnatelja vrtića

Ilustracija

Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča održat će se u četvrtak, 8. srpnja, u 19 sati u Velikoj vijećnici na adresi Obala maršala Tita 5, Poreč. Među odlukama o kojima će raspravljati vijećnici izdvajamo izbor novog ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Radost nakon provedenog javnog natječaja i odluku o tvrtki/koncesionaru koja će preuzeti gradski linijski prijevoz s električnim autobusom. Podsjetimo da je Poreč prvi grad u Hrvatskoj koji uvodi javni prijevoz na isključivo električni pogon, a bus je nabavljen kroz EU fondove – konkretno u sklopu EU projekta “SUTRA” (SUSTAINABLE TRANSPORT IN ADRIATIC COASTAL AREAS AND
HINTERLAND – Održivi promet na jadranskom priobalnom području i zaleđu), u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

3.1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020.

3.2. Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

5. Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu u: – predškolskom odgoju i obrazovanju, – obrazovanju, – kulturi, – sportu i rekreaciji, – zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i – socijalnoj skrbi

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

8. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2021. godine

8.1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec siječanj 2021.

8.2. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec veljaču 2021.

8.3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec ožujak 2021.

8.4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec travanj 2021.

8.5. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec svibanj 2021.

9. Odluka o davanju koncesije za obavljane komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Poreča

9.1. zapisnik o otvaranju ponuda

9.2. zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

10. Odluka o imenovanju ravnateljice DV „Radost“ Poreč

11. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti

12. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

13. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Sjednica će se održati sukladno važećim epidemiološkim mjerama.

Više pročitajte na http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=89620&j=CRO

VIŽINADA: Novo radno vrijeme turističkog ureda

POREČ: Sve osim ‘petice’ za ovu sezonu Šuranove ‘lake konjice’ bila bi nepravda