in

POREČKI KATASTAR – Sutra predstavljanje novog kartozida

Poreča riva/Foto TZ Poreč

Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Pula predstavit će sutra, 25. travnja, u 11 sati u porečkom katastru novi kartozid – topografsku kartu koja prekriva jednu ili više teritorijalnih jedinica koje su povezane u jedinstvenu cjelinu i prezentirane u krupnijem mjerilu prikazivanja.

Na predstavljanju će sudjelovati predstavnici Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar Pula i ispostave Poreč, te predstavnici iz nadležnog gradskog odjela.

Kartozid će se nalaziti u katastru, na adresi Obala maršala Tita 4, Poreč, u zgradi pored gradske palače.

UMAG: Mladi par zatečen u provali u Gornjem Picudu

POREČ: Hana Gubić, Ava Asia Kanceljak i Mia Janko izvrsne na natjecanju Daleki Akordi