in

POS stanovi – VRSAR raspisao javni poziv za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih građana

Foto TZ Vrsar

Općina Vrsar objavila je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Vrsar radi utvrđivanja liste reda prvenstva.

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje koji će se smjestiti na istočnom dijelu Vrsara, u naselju Brostolade i to sljedeće parcele: k.č. 1246/4, 1246/5, 1246/6 i 1246/7, sve k.o. Vrsar. 

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Općine imaju građani državljani Republike Hrvatske koji na dan objave javnog poziva imaju prebivalište na području Općine, te da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu kao budući vlasnici stana, nemaju i nisu u razdoblju 6 mjeseci prije objave javnog poziva imali u vlasništvu stan, kuću, nekretnine stambeno poslovne namjene te građevinsko zemljište na kojem je moguća izgradnja, odnosno da imaju u vlasništvu kuću ili stan nedostatne površine (35m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još 10m2, uz dozvoljeno odstupanje do 5% od korisne površine stana).

Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu treba zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koje utvrđuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Ovaj javni poziv otvoren je do 2. svibnja 2023. godine i objaljen je na web stranici Općine, www.vrsar.hr. Sva pitanja mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte  stanovanje@vrsar.hr najkasnije do 20. travnja 2023. godine.

Foto Vratarski kamp Cotić-Starčić

U Taru Dan otvorenih vrata Goalkeeper Campa Cotić-Starčić

Foto Srednja škola Mate Balote Poreč lana persiko

POREČ: Balotina učenica Lana Persiko izvrsna na natjecanju iz geografije