in

Postavljena skulptura KOZE na tromeđu Marčane, Ližnjana i Pule

Skulptura koza autora kipara Marka Človeka postavljena ja danas na tromeđu između općina Marčana i Ližnjan, te Grada Pule, na kružnom toku nedaleko zračne luke.

-Suradnja i prijateljstvo Općine Marčana, Općine Ližnjan i Grada Pule vidljiva je i na ovom primjeru gdje zajedno postavljamo spomenik koji predstavlja Istru. Ovaj sinergijski čin dokaz je zajedničkoj ljubavi prema Istri i ono što Istra predstavlja. Način života, tolerancija i zajedništvo Istrijana primjer je kojeg svi trebaju slijediti, rekao je načelnik Marčane Predrag Pliško.

-Hortikulturnim uređenjem kružnog toka i postavljanjem instalacije kipara Marka Človeka postavljena je točka na i uređenja infrastrukture na samom ulaza u našu Općinu. Instalacije koza predstavlja spomen na to što je kroz povijest ta naša koza značila našim predcima i kolike je obitelji othranila, upravo onako kako je to naš dragi Mate Balota opisao u svima nadaleko poznatoj pjesmi “KOZA”, naglasio je načelnik Ližnjana Marko Ravnić.

Gradonačelnik Boris Miletić istaknuo je da mu je drago da danas može inaugirati spomenik na ulazu u Grad Pulu, na tromeđi, ali većini posjetitelja Grada Pule prvoj dodirnoj točki s gradom, posebno onih koji dolaze zračnim putem. 

-Ideja skulpture nastala je željom da simbolizira Istru. Zamišljena je tako da predstavlja istarske brežuljke i prepoznatljivu istarsku kozu. Skulptura je postavljena na kružnom toku s tri izlaza i tri betonska grba Pule, Ližnjana i Marčane. Radi toga sam dobio inspiraciju da se naprave tri koze koje će biti vidljive dolaskom iz bilo kojeg od tih mjesta prema kružnom toku. Koze su izrađene plošno (siluetom), stoga svaka od njih je okrenuta prema svojem gradu tj. općini. Time dobivamo 3D vizualno rješenje koje se može sagledavati sa svih strana, objasnio je autor skulpture Človek.

Sve tri jedinice samouprave sudjelovale su zajedno u financiranju ovog projekta. Općina Ližnjan uredila je dio unutar kružnog toka gdje su postavljeni grbovi i hortikulturnu to sredila u iznosu od 70.000 kuna bez PDV-a.  

Općina Marčana i Grad Pula su  financirali  izgradnju spomenika tri 3 koze na postolju u iznosu od 36.000 kun (15.000 kn Općina Marčana – 21.000 kn Grad Pula )

Hortikulturu i grbove  u iznosu od 70.000 kuna odradila je tvrtka Facility Managment iz Pule u vlasništvu Maria Funčića iz Pule.

Daljnje održavanje kružnog toka povjereno je poduzeću Herculanea iz Pule.

NOVIGRAD: Potpisan ugovor o dogradnji vrtića – radovi gotovi do nove pedagoške godine

Infobip preuzeo Anam Technologies, vodećeg svjetskog pružatelja SMS firewall usluge