in

Prijedlog porečkog proračuna za 2019. iznosi 244 milijuna kuna – sutra prvo čitanje na Gradskom vijeću

Pred Gradskim vijećem Grada Poreča je usvajanje proračuna za 2019. godinu u visini od 244 milijuna kuna, čije će se prvo čitanje naći na dnevnom redu sjednice Vijeća sutra, 29. studenog. Prijedlog proračuna predstavljen je na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj su bili gradonačelnik Loris Peršurić i predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus, te zamjenici gradonačelnika i pročelnici gradskih upravnih odjela.

NAKON NOVIH ŠKOLA, NOVI VRTIĆI

-Nakon što je u samo dvije godine Grad vlastitim sredstvima izgradio i otvorio dvije nove osnovne škole sa sportskim dvoranama za ukupno 700 učenika, zajedničke vrijednosti od preko 80 milijuna kuna, i ove je godine prioritet ulaganje u kvalitetnu infrastrukturu za naše najmlađe. Početkom godine otvorit ćemo nove jaslice u nekadašnjoj školi Veli Maj, za što smo dobili i značajnu donaciju Plave lagune od 300 tisuća kuna i dodatnih 25 tisuća u sanitarijama od tvrtke Špina. Očekujemo rezultate natječaja Ministarstva poljoprivrede za Mjeru 7.4.1. na koji smo prijavili gradnju vrtića u Dračevcu, Varvarima i društveni dom u Novoj Vasi. Svakako ćemo ići u realizaciju vrtića u Dračevcu, jer potrebe i interes postoji, pogotovo uzmemo li u obzir da smo jedan od samo desetak hrvatskih gradova koji bilježe porast broja stanovnika. Također krećemo i u projektiranje vrtića u Žbandaju, rekao je gradonačelnik.

I ove godine izdvojit će se gotovo 700 tisuća kuna za stotinu učeničkih i studentskih stipendija, više od milijun i pol kuna za produženi boravak učenika u svim školama te više od 500 tisuća kuna za asistente u nastavi, stotinjak tisuća kuna za nabavu udžbenika osnovcima u socijalnoj potrebi, te 1,5 milijuna kuna za prijevoz  učenika.

-Predviđena su povećanja u davanjima za vrtiće i škole, prvenstveno jer se u Poreču škole i vrtići otvaraju. Kako imamo i novu sportsku dvoranu, povećali smo i davanja za sport, a ističem izgradnju nogometnog centra s dva nogometna igrališta iznad Žatike, gdje je Generalnim planom uređenja već definirana takva namjena i to u vrijednosti od 4 milijuna kuna, pojasnio je Peršurić.

POVEĆANJE ULAGANJA U ZDRAVLJE I BRIGU O UMIROVLJENICIMA

S gotovo milijun kuna godišnje osigurat će se nadstandard u hitnoj pomoći, tako što će se s općinama Poreštine i velikim turističkim tvrtkama osigurati dodatne timove hitne pomoći. Nastavlja se s financiranjem stanovanja liječnika hitne, ginekologinje i voditeljice biokemijskog laboratorija, a već je ove godine izdvojeno 120 tisuća kuna za EMNG aparat porečkom Domu zdravlja, te 270 tisuća kuna za nabavu medicinskog automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe u Poreču. I ove godine planira se izdvojiti više od 600 tisuća kuna za izgradnju nove Opće bolnice u Puli. Novitet je i sufinanciranje smještaja policajaca u Poreču, za što se planira  oko 500 tisuća kuna.

Uz to, iduće godine povećana su sredstva i za funkcioniranje Centra za rehabilitaciju Veruda – ispostave Poreč, Zdravog grada Poreč, Doma za starije i nemoćne osobe Poreč i subvenciju smještaja korisnika u Domu, te sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja svim porečkim umirovljenicimau iznosu od po 50%, za što se izdvaja preko milijun kuna godišnje.

Sredstva su tu i za izradu dokumentacije za proširenje Doma za starije i nemoćne.

ŠIRENJE GOSPODARSKIH ZONA, POVEĆANJE POJEDINAČNIH POTPORA PODUZETNICIMA

-Odlično se pune poduzetničke zone, pa smo došli do faze da ih moramo proširiti. U proračunu smo predvidjeli sredstva za radove na izgradnji cesta i postavljanju sve potrebne infrastrukture, kako bi opremili poduzetničke zone Facinka i Buići – Žbandaj. Sredstva su osigurana i za povećanje pojedinačnih potpora poduzetnicima, a i dalje ćemo financijski podržavati udruge u poljoprivredi i organizirati događanja kojima želimo promovirati porečko obrtništvo i poduzetništvo. Za Dom obrtnika izdvojili smo 840 tisuća kuna kao pomoć pri otplati kredita, a napominjemo da prireza i dalje nemamo.

UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE I PLAŽA

Svake godine naš grad bilježi značajna privatna i javna ulaganja u infrastrukturu. Osim velikih infrastrukturnih projekata, značajna sredstva ulažu se i u više stotina manjih projekata po svim mjesnimo dborima – od nogostupa do parkirališta. Ove godine idemo u jedan od projekata koji će jako promijeniti sliku grada, a to je uređenje rive na potezu od carinskog gata do gradske kavane. I iduće godine planiramo nastaviti sa sufinanciranjem obnova zgrada u porečkoj starogradskoj jezgri, a dovršavamo i elaborat urbane opreme. Tu su i ostala infrastrukturna uređenja poput asfaltiranja prometnica, nogostupa, izgradnje pet dječjih igrališta, postavljanje preko 1.100 novih rasvjetnih tijela, uređenja molića u Peškeri…  U planu je i uređenje plaže Materada, ispod hotela Park, čime ćemo dovršiti uređenje plaža u tom dijelu grada. Projektiramo infrastrukturu po neizgrađenom građevinskom području i omogućujemo gradnju sukladno urbanističkom planu, a u planu je i dovršavanje prostornog te generalnog urbanističkog plana, nanizao je gradonačelnik.

Najavljeno je da će manifestacije van glavne turističke sezone ostati jedan od prioriteta gradske uprave, na čemu će nastaviti suradnju s privatnim sektorom i TZ-om. Već se sad radi na postavljanju skulpture „La mula de Parenzo” i realiziranju šire priče o toj gradskoj legendi.

EU PROJEKTI

Politika Grada je da se prijavljujemo na sve otvorene natječaje i da u svakom trenutku budemo spremni prijaviti nove. Ove godine, kroz prijave moguće nam je ostvariti ukupno gotovo 43 milijuna  kuna prihoda temeljem projekata financiranih iz fondova EU, uz gradsko sufinanciranje od nešto više od 8 milijuna kuna. Kao financijski najznačajniji pritom se ističu: projekti za potrebe komunalnog društva Usluga Poreč (sanacija odlagališta Košambra, nabava komunalne opreme i specijalnih komunalnih vozila i drugo), već ranije spomenuta izgradnja dječjeg vrtića u prigradskim naseljima, izgradnja dnevnog boravka za starije osobe, izgradnja kulturnog doma u Novoj Vasi, sportsko igralište u Stranićima, sanacija palače Sinčić te niz projekata prekograničnog karaktera, a širokog su spektra – odprojekata u kulturi, ekologiji, nabava električnih vozila, uređenje starogradske jezgre i slično.

JAKUS: PRIJEDLOG PRORAČUNA JE RAZVOJAN I SOCIJALNO URAVNOTEŽEN

Predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus rekao je da proračun smatra razvojnim i socijalno uravnoteženim, jer osigurava redovno funkcioniranje gradskih ustanova i institucija, uspješno podmirivanje kreditnih obaveza i zadržavanje visokih socijalnih standarda i nadstandarda.

– Valorizacijom imovine umjesto opterećenjem građana omogućavamo dodatne prihode za investicije, vođenje i provedbu mjera za sve ranjive skupine. Posebno bih istaknuo da je Grad Poreč i dalje bez prireza, dok mu je zaduženost 9,7%, likvidan je i uredno podmiruje obaveze. Naglasio bih da se ovim prijedlogom proračuna subvencije za građane neće smanjivati, već zadržavamo visoki standard u društvenim djelatnostima kao i beneficije za naše učenike, studente i umirovljenike. Očekujem da će sutra na vijeću biti konstruktivna rasprava i puno kvalitetnih prijedloga, a od vijećnika da dobro prouče materijale i donesu čim kvalitetniji proračun, rekao je Jakus.

Pula: Sutra u podne otvara se 24. Sa(n)jam knjige u Istri

Ministarstvo gospodarstva dodijelilo potpore za otvaranje 1596 radnih mjesta