in

Spremni za redukciju vode? Županija odredila i kazne

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Nakon današnjeg sastanka istarskog župana Borisa Miletića s direktorima vodovoda i gradonačelnicima Istarska županija donijela je zaključak o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje naše županije. Dakle, u nedjelju u ponoć stupa na snagu zabrana korištenja korištenje pitke vode za pranje vozila, zatim za pranje ulica, trgova, te javnih i privatnih zelenih površina, osim tržnica i ribarnica. Također, zabranjuje se korištenje pitke vode za tuširanje na plažama i kupalištima.

U zaključku županije piše sljedeće:

Foto Istarska županija
Foto Istarska županija
 1. Radi izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe lstarske Županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi se djelomična mjera REDUKCIJE PITKE VODE I. STUPNJA
 2. Pravo korištenja pitke vode iz javnog vodoopskrbnog sustava imaju sve pravne i fizidke osobe po uvjetima iz ugovora sklopljenog sa isporučiteljima vodnih usluga uz mjere zabrane korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava s time da se zabranjuje:
  zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina i sportskih terena, upotrebe tuševa na plažama,
  pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza, pranje javnih površina, ulica i trgova, osim površina tržnica i ribarnica.
 3. U cilju provedbe ovog Zaključka nalaže se
  a) isporučiteljima vodnih usluga u lstarskoj Županiji uvođenje djelomične mjere redukcije vode I. stupnja u opsegu taksativno navedenom u točki ll. ovog zaključka za sve potrošače u lstarskoj Županiji,
  b) vodočuvarima i komunalnim redarima neposredan nadzor nad uočenim protupravnim postupanjem potrošača i izvješćivanje Državnog inspektorata,
  c) Državnom inspektoratu inspekcijski nadzor za potrošače koji ne poštuju propisane djelomične mjere redukcije L stupnja navedene u točki 2. ovog zaključka
  uvesti djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog sustava sve dok su na snazi propisane mjere redukcije.
 4. Ovaj zaključak će župan opozvati čim se hidrološke prilike u lstarskoj županiji stabiliziraju.
 5. Ovaj Zaključak stupa na snagu 18. srpnja 2022. godine u 00,00 sati, a objavit će se u Službenim novinama lstarske županije.

kiša ceste pixabay

Za vikend nova promjena vremena: Očekujte pljuskove i grmljavinu

benzinska postaja crpka

U utorak nove cijene goriva. Premijer: Jedan ide malo gore, drugi dolje