in

Strože protuepidemijske mjere – Ograničava se broj ljudi u trgovačkim centrima i radno vrijeme lokala

Skraćuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, ograničava ulazak u trgovačke centre, pojačava se dnevno čišćenje -dezinfekcija u uslužnim djelatnostima

Stožer civilne zaštite Istarske županije predlaže nove strože protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja novog koronavirusa COVID-19!

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

Slijedom toga Stožer civilne zaštite Istarske županije predlaže sljedeće protuepidemijske mjere:

1. TRGOVAČKI CENTRI – ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u centar, ispred blagajni na pod staviti oznake razmaka od jedan (1) metar,
• omogućiti da radi što veći broja kasa radi veće protočnosti.

2. UGOSTITELJSKI OBJEKTI – ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni jedan (1) metar, – rad objekata skratiti do 18:00 sati.

3. USLUŽNE DJELATNOSTI (frizeri, pedikeri, brijači, kozmetičari .) – ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni jedan (1) metar.

U navedenim objektima potrebno je pojačati dnevno čiscenje, pranje i dezinfekciju prostora, a na ulaznim mjestima postaviti dezinficijense za ruke.

Osobe koje imaju znakove oboljenja gornjih dišnih puteva neka izbjegavaju sva javna mjesta.

U Poreču i cijeloj Istri od 13. ožujka s radom privremeno prestaju vrtići i jaslice

Četiri medalje za porečke karatiste u Beogradu – Amir Rešidović prvak Balkana