in

TAR: Na natječaju se nude mjesta za štandove

Štandovi će biti i kod kaštela - Foto: Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga raspisala je natječaj za dodjelu javne i druge površine za postavljanje štandova na javnim i drugim površinama na svom području.

Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju općini, Istarska 8, 52465 Tar, uz naznaku – Komisija za poslovne prostore i javne površine – ne otvaraj – ponuda za štandove. Ponude se dostavljaju od dana objave natječaja, dakle od 10. ožujka, pa do zaključno 18. ožujka do 12 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Natječajem se nudi sedam lokacija u Taru, Vabrigi i u Tarskoj vali, uz glavnu cestu. Radi se o štandovima za prodaju poljoprivrednih proizvoda, voća, povrća, meda i drugog.

Što se sve nudi i pod kojim uvjetima pogledajte na sljedećem linku https://tar-vabriga.hr/uploaded/NATJE%C4%8CAJ%20ZA%20JAVNE%20POVR%C5%A0INE%2009-3-2021-1615357456496.pdf

TAR: Općina raspisala natječaj za prodaju nekretnina

Kozlevac: Ljudi su se opustili, sve je više kontakata