in

TAR: Općina raspisala natječaj za prodaju nekretnina

Tar tijekom obnove zvonika

Općina Tar-Vabriga raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina u općinskom vlasništvu.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči općine, odnosno od 10. do 17.03.2021. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre, poštom ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre.

Prodaju se četiri građevinska zemljišta u Taru, Gedićima i Barbićima a početne se cijene kreću od 56.000 do 125.000 eura.

Više detalja provjerite na sljedećem linku https://tar-vabriga.hr/uploaded/ODLUKA%20-%20%20javni%20natje%C4%8Daj-1615360453596.pdf

U srijedu u Istri čak 13 novozaraženih

TAR: Na natječaju se nude mjesta za štandove