in

TAR: Na sjednici Vijeća opet o olakšicama za poduzetnike koje je pogodila korona-kriza

Općina Tar planira održati sjednicu Općinskog vijeća u četvrtak, 11. veljače s početkom u 19.30 sati. Ponovno će se na dnevnom redu naći olakšice za poduzetnike kako bi im se olakšalo poslovanje uslijed korona-krize. Donosimo cijeli dnevni red sjednice u nastavku.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega prikupljanjem pismenih ponuda,

Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere za
ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o djelomičnom oslobađanju od
plaćanja zakupnine za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-
Abrega

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 2. Imenovanje Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u
  vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tar-Vabriga
 3. Donošenje Odluke o odobrenju sklapanja Ugovora o zajmu između Općine Tar-
  Vabriga i Momperlon d.o.o.
 4. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
  turističke zone Santa Marina
 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju javnih i drugih
  površina za prodaju robe izvan prostorija i za pružanje ugostiteljskih usluga
  izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja na području Općine
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na
  području Općine Tar-Vabrigau 2020. godini i Godišnjeg plana
  razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tar-Vabriga

Kozlevac o novim slovenskim mjerama na granici: Ovo otežava život

Buzet se sprema za život nakon korone: Pripremaju sajam crnog tartufa, oktanski spektakl, reli oldtimera…