in

TAR: Općina daje u zakup dva poslovna prostora

Foto Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga na natječaju daje u zakup dva poslovna prostora, koja se nalaze u Frati. Točnije, radi se o prizemlju i katu na nekretnini označenoj kao k.č.br. 780/2, k.o.
Frata.

Početna visina mjesečne zakupnine za prvi poslovni prostor iznosi 134 eura, uvećana za PDV, a drugi 109 eura, također s dodatkom PDV-a i s plaćanjem u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Pisane ponude sa svim prilozima podnose se neposredno u pisarnici Općine
Tar – Vabriga – Torre – Abrega na adresi: Tar, Istarska 8, odnosno mogu se poslati
poštom na adresu: OPĆINA TAR – VABRIGA – TORRE – ABREGA, Istarska 8, 52465 Tar – Torre, s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“.
Ponude se dostavljaju od dana objave natječaja dana 15.02.2021. godine zaključno do
dana 22.02.2021. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Više detalja pročitajte ovdje

Besplatna šetnja “Doživi Motovun” povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča

POREČ: Aleksandar Beaković novi predsjednik Sportske zajednice