in

TAR: Općina objavila javni poziv za financiranje programa i projekata iz proračuna

Tar - Foto Tanja Kocijančić


Općina Tar-Vabriga objavila je na svojim web stranicama javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz proračuna za 2023. godinu
. Programi i projekti za čiju se realizaciju osiguravaju sredstva u proračunu odnose na programe i projekte od interesa za Općinu i to iz sljedećih područja: predškolski odgoj, obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb i kultura.

Prijave programa/projekta podnose se na propisanim obrascima koje prijavitelji mogu podignuti u pisarnici Općine ili preuzeti na web stranici Općine http://tar-vabriga.hr

Sve informacije moguće je dobiti slanjem upita na e-mail c.radoicovich@tar-vabriga.hr ili pozivom na broj 091 443 0042.

Prijava treba sadržavati:

1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Podaci o podnositelju prijave programa/projekta,

2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Podaci o programu/ projektu (ovisno o tome što se prijavljuje),

3. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Proračuna programa/projekta (ovisno o tome što se prijavljuje),

4. preslika upisa u odgovarajući registar,

5. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE ili putem elektroničke pošte na adresu c.radoicovich@tar-vabriga.hr, najkasnije do 05. listopada 2022. godine, s naznakom: JAVNI POZIV – NE OTVARAJ.

Prijave pristigle izvan gore navedenog roka i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Detaljnije informacije potražite na općinskoj web stranici.

Foto Policijska uprava istarska - Ilustracija

Pijan krivudao cestom. Policija mu izmjerila 2,58 promila

BOOKTIGA

POREČ: Kava sa Zagorkom, aukcija knjiga i Vedrana Rudan za kraj BOOKtige