in

TAR: Općina otvorila natječaj za financiranje udruga

Foto Tanja Kocijančić

U ponedjeljak, 11. siječnja, otvoren je natječaj za financijske potpore programima i projektima udruga koji se financiranju iz proračuna Općine Tar-Vabriga za 2021. godinu.

Programi i projekti udruga za čiju se realizaciju osiguravaju sredstva u proračunu odnose se na programe i projekte udruga od interesa za Općinu.
Osim za financiranje programa i projekata udruga, natječaj se objavljuje za
financiranje, odnosno sufinanciranje podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga, programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima, rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja, obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora, za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama koje provode programe i projekte.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TARVABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE, najkasnije do
14.02.2021. godine, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARAJ.

Više informacija naći ćete na web stranici https://tar-vabriga.hr/novosti/721

VRSAR: Pogledajte kako će izgledati Centar za posjetitelje Lim u Kontiji

funtana pošta turistička zajednica općina

FUNTANA: Hitna sjednica Vijeća online – Raspravljat će se o planu davanja koncesija