in

TAR: Za program informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 500 tisuća kuna iz EU-a

Općini Tar-Vabriga odobrena su iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sredstva za provedbu projekta „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“.

Projekt će se provoditi na području Tara i Vabrige te šest udruženih općina: Funtana, Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar.

Provedba ovog programa doprinosi podizanju svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom kroz edukaciju o sljedećim temama: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, što će rezultirati poželjnim postupanjem građana s otpadom i u konačnici dovesti do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta.

Kako doznajemo, vrijednost projekta je skoro 600 tisuća kuna, od kojih 500.000 kuna sufinancira Europska unija. Razliku će podmiriti sve općine zajedno kao učešće u projektu koji će se provoditi 20 mjeseci, zaključno do veljače 2020.

Kao ciljana skupina projekta određeni su svi građani s obuhvata projekta (ukupno 10.969, Tar-Vabriga – 1.996, Funtana – 924, Kaštelir-Labinci – 1.459, Sveti Lovreč – 1.017, Višnjan – 2.266, Vižinada – 1.155 i Vrsar – 2.152)

Dio aktivnosti posebno će se prilagoditi manjim skupinama kako bi se postigla veća učinkovitost izobrazno-informativnih aktivnosti. Skupine kojima su određene aktivnosti namijenjene su djeca predškolske dobi (3-7 godina) i školske dobi (7-14 godina). Također, izdvojena skupina je poslovna javnost kojoj će se posebno posvetiti pozornost provođenja aktivnosti kako bi se educirali i informirali o poželjnom postupanju otpadom ne samo u kućanstvima, već i na radnom mjestu.

Za područje obuhvata projekta karakterističan je velik broj dolazaka turista, stoga će se dio aktivnosti prilagoditi njima kako bi se smanjio dodatan negativan utjecaj na okoliš za vrijeme turističke sezone.

Za reportaže o Hrvatskoj “Zlatne penkale” HTZ-a dobili novinari iz SAD-a, Rusije i Italije

NOVIGRADSKI EKO DANI – 14. travnja pješački pohod “Korak za Zemlju” i čišćenje podmorja