in

Treće mjerenje u Istri: Samo na jednoj plaži more za kupanje nije baš izvrsno

Galijot - Foto Turistička zajednica grada Poreča

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 19. do 21. lipnja 2023. godine, proveo III. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21,6 ºC do 24,6 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 19 ºC do 29 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 216 mjernih točaka odnosno u 99,5 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točki (Poreč, Plava laguna, Hotel Galiot – ispod hotela), odnosno u 0,5 % uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni OVDJE, priopćio je voditelj odsjeka Bruno Kostelić, dipl. ing.biol.

Bez vode 29. lipnja 2023. dio naselja Tar i Buići

Sastanak umirovljenika u Galiji

POREČ: Povijesni sastanak dviju umirovljeničkih udruga – Galija i Matica dogovorile suradnju