in

Istarska županija dodijelila 315 tisuća kuna manifestacijama i projektima u turizmu

Trg slobode u Poreču - Ilustracija

Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama, proizvodima i projektima na turistički manje razvijenim područjima Istarske županije u 2021. godini

Temeljem provedenog Javnog poziva za poticanje turističkih manifestacija, proizvoda i projekata na turistički manje razvijenim područjima Istarske županije u 2021. godini, Upravni odjel za turizam Istarske županije je zaprimio ukupno 24 zahtjeva, od čega 8 zahtjeva za dodjelu potpora turističkim manifestacijama i 16 zahtjeva za potpore projektima. Sukladno ciljevima iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine, za postizanje ravnomjernog turističkog razvoja Istre, za razvoj cjelogodišnjeg turizma te za održivi razvoj turizma, dodijeljeno je ukupno 315.000 kuna kroz dvije mjere:

PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA NA TURISTIČKI MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE

Potpore u visini od 145.000 kuna dobilo je 6 turističkih manifestacija regionalnog ili nacionalnog značaja, koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre, a primarno promoviraju autohtone proizvode, lokalnu tradiciju, običaje i vrijednosti, te se održavaju izvan glavne turističke sezone. Kod navedenih turističkih manifestacija se potiče podizanje razine kvalitete njihove organizacije te nadogradnja, odnosno kontinuirano poboljšanje, a jedan od važnijih aspekata je unaprjeđenje ekoloških standarda, primjena epidemioloških mjera, pristupačnost i kvaliteta boravka, estetsko uređenje i program manifestacije.

B) RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA I PROJEKATA SPECIJALNIH INTERESA NA TURISTIČKI MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE

Daljnjih 170.000 kuna dodijeljeno je za 14 turističkih projekata u okviru selektivnih oblika turizma, kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam i eno-gastronomski turizam, koji se provode na manje razvijenim područjima Istre. Ovim potporama se potiče razvoj javne turističke infrastrukture i valorizacija autohtonih vrijednosti, istarske tradicije, kulture i običaja, odnosno podiže se razina kvalitete, ponuda destinacije, u skladu s Master planom turizma Istre, te planovima i strategijama nižeg reda, priopćeno je iz Istarske županije.

Ukradeno crkveno zvono

POREČ: Drugo masovno cijepljenje u Žatiki u subotu