in

JERKO SLADOLJEV I LORIS PILAR predstavili knjigu „Dnevnik jednog kampiste – kvaliteta hrvatskih kampova kroz okular korisnika“

Danas je na Fakultetu ekonomije i turizma „dr. Mijo Mirković“ u Puli  predstavljena  knjiga  “Dnevnik   jednog   kampiste   –   kvaliteta  hrvatskih kampova kroz okular korisnika” autora Jerka Sladoljeva i Lorisa Pilara. 

Na promociji su uz autore govorile i recenzentice knjige, prof.dr.sc. Jasmina Gržinić, koja je  bila  ujedno  i  moderatorica  događaja,  te  doc.dr.sc.  Tamara  Floričić,  obje  profesorice  s Fakulteta ekonomije i turizma „dr. Mijo Mirković“.  

Jerko  Sladoljev,  dipl.oec.,  dobitnik  mnogobrojnih  nagrada  i  priznanja  za  dugogodišnji doprinos  razvoju  turizma  Hrvatske,  jedna  od  kojih  je  i  nagrada  za životno  djelo  „Antun  Štifanić“,  i  Loris  Pilar,  mag.  oec.,  nedavno  diplomirani  student  s FET-a  „dr.  Mijo  Mirković“,  u  svojoj  su  knjizi  proveli originalno znanstveno istraživanje kvalitete hrvatskih kampova.

Djelo se ističe po svom metodološkom  pristupu  te  rijetkosti  deduktivnih  istraživanja ovog tipa  u  Republici Hrvatskoj.

Kako su priopćili danas autori, glavna važnost knjige proizlazi iz činjenice da daje preporuke za oba turistička pola, ponudu i potražnju, skrećući pozornost na važnost osluškivanja samih kampista pri kreiranju  kvalitetne  hrvatske  kamping  ponude.

-Potrebe  kampista,  kao  do  nedavno podcijenjenog profila korisnika turističkih usluga, treba shvatiti ozbiljnije i implementirati u sam proizvod», napominje Sladoljev.

Kako se ističe u priopćenju, kreatori kamping usluga često stvaraju planove koji su ponekad i dijametralno suprotni onima korisnika usluga, a sve u svrhu borbe za profitom – nauštrb zadovoljstva gostiju. Knjiga je kroz opservacije korisnika  usluga  upozorila  na  taj  raskol  i  naglasila  važnost  doživljaja  idile  i  mira, ambijenta podneblja, ljudi i običaja. 

U knjizi je napravljen povijesni pregled hrvatske kamping ponude čija je kvaliteta analizirana s aspekta potrošača koji je 50 godina boravio u kampovima duž cijele hrvatske obale i bilježio svoje   opservacije u stvarnim, prirodnim uvjetima. Istraživanje se 

potkrijepilo i statističkim podacima jednog od najznačajnijih  europskih ocjenjivača kamping  kvalitete  –  ADAC-a,  te  se  provela  i  komparativna  analiza  cijena  i  kvalitete hrvatskih  kampova  kroz  povijest  i regionalni  benchmark. 

Pilar je istaknuo da kvaliteta hrvatskih kampova u apsolutnom smislu raste, ali su unatoč tome pronađene su anomalije u odnosu cijene i kvalitete kod jednog dijela hrvatske kamping ponude.

-Ovom smo knjigom nastojali temeljito razložiti elemente kamping ponude, analizirati  njihovo postojeće stanje i trendove kroz  povijest, pronaći manjkavosti i nedostatke, te zaključno ponuditi  optimalan  model  organizacije kampa i preporuke za daljnji  razvoj  kamping turizma  Hrvatske,  imajući  u  vidu  postizanje  ravnoteže  između  potreba  kampista i poslovnih  ciljeva  vlasnika  kampova.  Dakako,  treba  naglasiti  da  je  ključni  faktor u ostvarenju  optimalne  kamping  ponude  sinergija  svih  uključenih  u  nju;  od  vlasnika kampova do nositelja turističkih politika, objasnio je koautor Pilar.

BOGAT BOĆARSKI VIKEND: Status favorita opravdale Labinjanke Tanja Grubiša i Nives Jelovica, te Đordano Ferenac iz porečke Istre

NASTAVLJA SE PROJEKT POSTAVLJANJA LAŽNIH JAJA: Na Poreštini duplo manje galebova