in

TZ Poreč objavio natječaj za posao – Ovo su svi detalji

Foto - Izvor Turistička zajednica grada Poreča

Danas, 9. ožujka 2023., na internet stranicama Turističke zajednice grada Poreča objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto REFERENT OBRADE PODATAKA – INFORMATOR (sezonski poslovi) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 17. ožujka 2023. godine.

Link na natječaj sa svim detaljima i traženim uvjetima: https://www.myporec.com/hr/o-nama/natjecaji

Rad na određeno vrijeme podrazumijeva se od 1. travnja do 30. rujna 2023.

Opis poslova radnog mjesta „Referent za obradu podataka – informator“:
− pruža informacije i distribuira promotivne i informativne materijale i publikacije
gostima u info punktu Zajednice, turističkim agencijama, smještajnim objektima,
gostima i predstavništvima u inozemstvu,
− evidentira nova, izmijenjena ili ukinuta Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u
domaćinstvu u sustav eVisitor,
− evidentira objekte i vlasnike nekomercijalnog smještaja u sustav eVisitor,
− vrši prijavu i odjavu gostiju u sustavu eVisitor,
− vrši naplatu turističke pristojbe na info punktu,
− vrši knjiženja turističke članarine,
− priprema, sortira i šalje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u
regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu,
− pruža podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika
organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te suradnji s
Hrvatskom turističkom zajednicom,
− vodi evidencije i statističkih podataka utvrđenih zakonom i drugim propisima,
− provjerava i prikuplja podataka o prijavi i odjavi boravka turista s ciljem suradnje s
nadležnim inspekcijskim tijelima zaduženima za obračun, naplatu i uplatu turističke
pristojbe, te prijavu i odjavu turista,
− svakodnevno komunicira i pruža podršku korisnicima sustava eVisitor,
− redovito prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim
kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, te drugih informacija
potrebnih za ugodan boravak turista u destinaciji,
− po nalogu direktora Zajednice daje potrebne informacije o turističkom prometu svim
zainteresiranim korisnicima,
− aktivno sudjeluje u pripremi i realizaciji svih projekata koji se provode u Zajednici,
− obavlja i druge poslove koje određuje direktor Zajednice.

Povijesna vizura Višnjana - Foto Astronomsko društvo - razglednica

Petkom u 7: Predavanje “Neistražena povijest Višnjana” Petra Polettija

euro novac pixabay

Lažni policajac nazvao i prevario staricu: Nagovarao je da podigne svu ušteđevinu