in

U MARČANI uskoro kreće izgradnja sanitarne kanalizacije s preko 7 kilometara nove mreže

Radovi započinju krajem listopada, a ukupan rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od dana uvođenja odabranog ponuditelja u posao.

U Općini Marčana nastavljaju sa zacrtanim kapitalnim investicijama. Naime, krajem listopada kreće se s izgradnjom sanitarne kanalizacije u Marčani. U ponedjeljak, 19. listopada, održan je sastanak  za uvođenje u posao izgradnje.

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. iz Buzeta investitor je ove iznimne i dugo priželjkivane investicije. Izvođač radova je Cesta iz Pule. Ukupna vrijednost investicije je 13,5 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno tek neznatno manje od 17 milijuna kuna s uračunatim porezom.

Sustav se, doznajemo nadalje od načelnika Predraga Pliška, sastoji od glavnih i sekundarnih gravitacijskih kolektora kojima se sakupljaju sanitarne otpadne vode i odvode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Marčana“ koji će se izgraditi na jugoistočnom dijelu naselja.

–Izgradit će se novih 7.045 metara kanalizacijske mreže. Uz postojeća 924 metra ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosit gotovo 8.000 metara. Trasa kolektora položena je u što većoj mjeri po javnim površinama (prometnicama i putevima) i to na način da omogući priključenje postojećih stambenih i ostalih objekata, navodi načelnik.

Izvođač, nadzorni inženjer i predstavnici Općine Marčana u zajedničkom obilasku trasa kolektora odredit će točne pozicije kućnih priključaka koji se trebaju izvesti, a sve to prije početka izvođenja radova.

-Kolektorska mreža sustava MARČANA, na području općine Marčana, nalazi se u III I IV zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće – u  slivu bunara Valdragon i Jadreški i jedan je od većih sustava u programu IVS-a. Nositelj projektiranja za sustav koji obuhvaća i kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je INSTITUT IGH d.d. ZAGREB, PC Rijeka, dok je sam projekt kolektorske mreže izradio Urbis 72 iz Pule, kao njihov podizvoditelj.

U postupku javne nabave provedenom od lipnja do rujna odabran je, na osnovu ekonomski najpovoljnije ponude, izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu, CESTA d.o.o., iz Pule, a vrijednost ukupno ugovorenih radova iznosi oko 13.530.000 kuna. Izgradnja sustava trebala bi u cijelosti biti financirana iz redovnih sredstava kojima raspolaže IVS, a koja dolaze iz naknade za razvoj koja se prikuplja u cijeni utrošene vode na području cijele Istre u visini od 1 kune po m3.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dio je zasebnog projekta, sa zasebnim aktima za građenje, te će se za njega provesti odvojeni postupak javne nabave, rekao je direktor IVS-a Danijel Maurović.

Definirane pozicije okana kućnih priključaka označit će se bojom na terenu. Nakon završetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja funkcionalnosti i zatrpavanja kanala uredit će se površine kanala. Na dionicama gdje trasa prolazi neuređenim terenom površina se uređuje u skladu s postojećim/prethodnim stanjem, a na dionicama gdje trasa prolazi uređenim površinama, površine se odgovarajuće obnavljaju.

Prije početka izvođenja radova izrađen je projekt privremene regulacije prometa, odnosno elaborat prometne signalizacije za vrijeme izvođenja radova.

Načelnik Pliško ističe da se nakon Loborike gradi kanalizacija u Marčani te da ne odustaje od ideje izgradnje sanitarne kanalizacije u ostalim naseljima općine čime bi se kvaliteta života i boravljenja u selima znatno poboljšala.

Na sastanku i početnim koordinacijama prisustvovali su direktor IVS-a Danijel Maurović, načelnik Predrag Pliško, direktor tvrtke Cesta Miro Mirković te predstavnica i koordinatorica za Općinu Marčana Valentina Radolović.

KAŠTELIR – Mali rukometaši osvojili turnir Erste lige u organizaciji Ivana Balića i Petra Metličića

Stožer u utorak: Istra ima čak 20 novozaraženih! U većini slučajeva radi se o “uvozu” virusa