in

U Poreču stručni skup o utjecaju klimatskih promjena u Istri

Ilustracija - Foto Peter H za Pixabay

Klimatske promjene jadna su od najaktualnijih i najpolemiziranijih tema današnjice te ih, uglavnom, svatko doživljava na neki svoj način. Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča organizira i poziva sve građane na stručni skup „Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu u Istri“ u četvrtak 02. ožujka 2023. u dvorani Doma obrtnika, Partizanska 5a, Poreč s početkom u 18 sati.

Skup je u prvom redu namijenjen poljoprivrednicima i predstavnicima stručnih službi za podršku poljoprivrednom sektoru. Teme stručnog skupa su aktualne klimatske promjene i njihov učinak na poljoprivredu u Istri. Također, govoriti će se o mogućnostima i ograničenjima u prilagodbi poljoprivrede te kako poljoprivrednici mogu upravljati rizicima u svom poslovanju.

Radionica se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi.

Program radionice:

18:00 – 18:10              Pozdravne riječi

18:10 – 18:30           Klimatske promjene – ograničenja i izazovi u hortikulturi

dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

18:30 – 18:50              Stavovi poljoprivrednika o klimatskim promjenama

dr.sc. Milan Oplanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

18:50 – 19:10              Klimatske promjene u Istri

Petar Radovan, mag. ing. agr., meteorološki portal Istramet.hr

19:10 – 19:30              Upravljanje rizikom u poljoprivredi

dr. sc. Tajana Čop, Agronomski fakultet, Zagreb

19:30 – 19:50              Rasprava

Sudjelovanje je besplatno za sve sudionike.

  • Osnovne informacije o projektu Agrobioraznolikost:

Projekt „Agrobioraznolikost“ (KK.05.1.1.02.0005) financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48 kn, dok Institut ima budžet od 1.980.141,37 kn od čega je 85% sredstava sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EFRR-a.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatno sufinancira nacionalnu komponentu do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu do 376.543,36 kn.  

U provedbi projekta ulogu vodećeg partnera imaju znanstvenici s Instituta za poljoprivredu i turizam, u suradnji s znanstvenicima iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik – Sveučilište u Dubrovniku.   

Cilj ovog projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.  

Foto Grad Poreč radovi bager gradilište radnik

Uređuju se igralište i piknik zona u Novoj Vasi

Na Poreštini kreće Otpadijada – Prvo natjecanje u odvajanju otpada u Hrvatskoj