in

U prijedlogu proračuna Istarske županije za 2023. najveća ulaganja u obrazovanje

Boris Miletić - Foto Istarska županija

Na današnjoj konferenciji za novinare, istarski župan Boris Miletić je predstavio Prijedlog proračuna Istarske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, a koji će se naći na dnevnom redu sutrašnje, 12. sjednice Skupštine Istarske županije.

„Prijedlog proračuna Istarske županije za 2023. godinu iznosi 244.000.000,00 eura, što je u usporedbi s 2022. godinom za 6,1 % više. Proračun, kao i ranije, objedinjuje planove 74 proračunskih korisnika, a to su naše zdravstvene ustanove, domovi za starije osobe, škole, muzeji itd., s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 54.427.858,31 eura ili 22,3 %, a dio koji provode proračunski korisnici iznosi 189.572.141,69 eura ili 77,7 % ukupnog proračuna“, kazao je župan.

Glavna novina proračuna za 2023. godinu je iskazivanje vrijednosti u eurima, budući da s 1. siječnjem 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske. Sve vrijednosti su, dakle, iskazane u euru, odnosno one za 2023. godinu, kao i u projekcijama za 2024. i 2025., ali radi lakšeg praćenja u euru je iskazano i izvršenje iz 2021. te plan za 2022. godinu.

Župan je izrazio zadovoljstvo pozitivnim trendom povećanja poreza na dohodak i time što je, nakon dvije godine, Istarska županija u mogućnosti svojim korisnicima vratiti planirana sredstva na onu razinu prije pandemije, odnosno iz 2019. godine, dok su nekima kategorijama korisnika sredstva i povećana.

Također, podsjetio je na važne investicije koje su obilježile tekuću godinu, u prvome redu završetak izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli, kao i izgradnju nove zgrade Medicinske škole u Puli; rekonstrukciju, te dogradnju i opremanje Talijanske srednje škole „Leonardo da Vinci“ Buje.

„U ovoj su godini nastavljeni i iznimno vrijedni projekti za naše sugrađane treće životne dobi i tu mislim na izgradnju domova za starije osobe u Pazinu i Labinu, kao i započetu dogradnju onoga u Buzetu, u čijem sufinanciranju aktivno sudjeluje i Županija. Kako se radi o velikim kapitalnim investicijama  s njima nastavljamo i u 2023. godini, a očekuje nas i početak dogradnje Doma za starije osobe „Alfredo Štiglić“ u Puli. Isto tako, u 2022. godini na moju smo inicijativu dogovorili zajedničko sufinanciranje  rekonstrukcije Odjela dječje rehabilitacije, pri županijskoj Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, od strane Županije te svih istarskih gradova i općina“, nastavio je župan Miletić.

Obrazovanje je visoko na listi prioriteta Istarske županije, što konkretno potvrđuje i podatak da 46 % proračunskih sredstava za 2023. godinu, koji se odnose na upravna tijela Istarske županije, izdvajaju se upravo za Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Izgradit će se tako Talijanska osnovna škola u Novigradu, tu je i EU projekt rekonstrukcije i dogradnje Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK PULA, kojeg sufinancira Istarska županija.  

Ukupna buduća ulaganja u obrazovanje iznose čak 15 milijuna eura, a velike šanse pružaju upravo EU fondovi. Od 25 osnovnih škola, čiji je osnivač Istarska županija, još su preostale 4 osnovne škole koje rade u dvije smjene, a to su: Osnovna škola Marčana, Osnovna škola Svetvinčenat, Osnovna škola Juršići i Osnovna škola Vladimira Gortana u Žminju. Jednosmjenska nastava u svim školama čiji je osnivač, za Istarsku županiju je jedan od prioriteta. Za navedene škole gdje se nastava odvija u dvije smjene Županija ima spremne projekte dogradnje škola, a za koje se čeka raspisivanje najavljenih natječaja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nadalje, nastavlja se s dodjelom stipendija studentima, u tri kategorije, kao i dodjelom financijskih sredstava putem Fonda za sport, novina uvedena ove godine. U 2023. godini planirano je 750 tisuća kuna za Fond za sport, dakle povećanje od 250 tisuća kuna u odnosu na ovu godinu.

„Još jedna nova stavka u Proračunu je sufinanciranje produženog boravka za učenike u osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija, a za to smo predvidjeli 2 milijuna kuna.

Za 200 tisuća kuna povećali smo i sredstva za Zavičajnunastavu, pa će ona tako u 2023. godini iznositi 634 tisuća kuna. Novina je i Istarski filmski fond u iznosu od 150 tisuća kuna, čime želimo dati podršku svim onim filmašima koji imaju namjeru snimati filmove ili serije u Istri, a time ujedno i dodatno promoviramo našu regiju. Spomenut ću i izdavanje kapitalnog djela Istarski bibliografski leksikon“, kazao je župan i nastavio:

„Povećali smo i sredstva u Fondu za pomoć manje razvijenim ¸jedinicama lokalne samouprave za 300 tisuća kuna pa on sada iznosi ukupno milijun kuna. Još jedno povećanje odnosi se na Županijsku upravu za ceste za što Istarska županija u narednoj godini izdvaja 1,5 milijuna kuna, što je povećanje od 900 tisuća kuna u odnosu na 2022. Što se tiče sektora poljoprivrede, i u 2023. godini nastavit će se s dodjelom zajmova putem županijskog Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“.

Za kraj je župan istaknuo da je ovo tek dio projekata i programa u proračunu za iduću godinu:

„Županijski odjeli su pripremili kvalitetne programe, a ideja ne nedostaje. Držim da ćemo pri usvajanju Proračuna na Skupštini dostići zavidnu razinu suglasja, a očekuju nas i prijedlozi, odnosno amandmani samih županijskih vijećnika“.

Izvor Istarska županijaKabinet župana

Tisuću vatri - Foto POU Poreč

Studeni je vrijeme za POREČ DOX, međunarodni festival na kojem publika bira najbolji film

Članovi Running Foxa kod gradonačelnika Loris Peršurića - Foto Grad Poreč

Porečki gradonačelnik primio atletičare Running Foxa zbog odličnih rezultata