in

U tijeku natječaj za ravnatelja Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova

Novigrad - Foto Tanja Kocijančić

U tijeku je javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi, ili završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i najmanje deset godina radnog iskustva u kulturi. Zatim kandidati se trebaju odlikovati stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i uz prijavu moraju priložiti svoj prijedlog programa rada Centra za mandatno razdoblje od četiri godine

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradsko vijeće na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 17.11. do 25. 11.2021.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1, 52466 Novigrad, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu CMIK-a– ne otvarati“.           

vrtić vižinada otvorenje 2020. foto tanja kocijančić

Izvrsne vijesti iz VIŽINADE: Među prvih je deset općina koje su privukle nove stanovnike

maska austrija maskica korona covid

Austrija pooštrava pravila za ulazak u zemlju