in

UMAG: Više od pet milijuna kuna za programe i projekte civilnih udruga

Foto: Grad Umag

Nakon usvajanja Proračuna Grada Umaga za 2019. godinu te provedenih natječaja,  zakonski zastupnici udruga i gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese potpisali su ugovore za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje će tijekom ove godine na području Grada Umaga provoditi organizacije civilnog društva.

Natječajni postupci provodili su se u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te u skladu s Pravilnikom Grada Umaga, a na natječaje su se mogle javiti sve udruge koje provode aktivnosti na području Grada Umaga. Osim toga, Grad Umag će određene programe organizacija civilnog društva, kao što to i propisuju posebni zakoni, financirati direktno, bez provedbe natječaja. Vjerojatno najpoznatija organizacija civilnog društva koja će se i ove godine financirati na taj način je Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatske Grada Buja.

Ukupno je s 66 udruga potpisano 80 ugovora za provedbu projekata, programa i manifestacija, a sufinancirani programi, projekti i manifestacije od iznimnog su značaja za razvoj Grada Umaga, odnosno za aktivno promicanje sporta i rekreacije, kulture, odgoja i obrazovanja, turizma, poljoprivrede te socijalne skrbi i zdravstva. 

Ukupno je Proračunom Grada Umaga za 2019. godinu, za projekte, programe i druge aktivnosti organizacija civilnog društva s našeg područja osigurano čak 5.400.000 kn. (Izvor: Grad Umag)

Vrsar bolji od stolnotenisača Brovinja

Evo kako će izgledati novi shopping centar na porečkoj Facinki!