in

UMAG: Više od pet milijuna kuna za programe i projekte civilnih udruga

Foto: Grad Umag

Nakon usvajanja Proračuna Grada Umaga za 2019. godinu te provedenih natječaja,  zakonski zastupnici udruga i gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese potpisali su ugovore za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje će tijekom ove godine na području Grada Umaga provoditi organizacije civilnog društva.

Natječajni postupci provodili su se u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te u skladu s Pravilnikom Grada Umaga, a na natječaje su se mogle javiti sve udruge koje provode aktivnosti na području Grada Umaga. Osim toga, Grad Umag će određene programe organizacija civilnog društva, kao što to i propisuju posebni zakoni, financirati direktno, bez provedbe natječaja. Vjerojatno najpoznatija organizacija civilnog društva koja će se i ove godine financirati na taj način je Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatske Grada Buja.

Ukupno je s 66 udruga potpisano 80 ugovora za provedbu projekata, programa i manifestacija, a sufinancirani programi, projekti i manifestacije od iznimnog su značaja za razvoj Grada Umaga, odnosno za aktivno promicanje sporta i rekreacije, kulture, odgoja i obrazovanja, turizma, poljoprivrede te socijalne skrbi i zdravstva. 

Ukupno je Proračunom Grada Umaga za 2019. godinu, za projekte, programe i druge aktivnosti organizacija civilnog društva s našeg područja osigurano čak 5.400.000 kn. (Izvor: Grad Umag)

Vrsar bolji od stolnotenisača Brovinja

Vrsar bolji od stolnotenisača Brovinja

Evo kako će izgledati novi shopping centar na porečkoj Facinki!

Evo kako će izgledati novi shopping centar na porečkoj Facinki!