in

Unatoč cvjetanju mora – Drugo mjerenje kakvoće u Istri iznenadilo rezultatima

Foto Ida za Pixabay - Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 4. do 7. lipnja 2024. godine, proveo II. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21 ºC do 25 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 26 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na svih 217 mjernih točkama ili u 100 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

​Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

​More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

​Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem poveznice: https://vrtlac.izor.hr/kakvoca/

Izvor Istarska županija

pixabay

Ovo su trgovine u Istri koje rade u nedjelju 16.6.

Koncert pijanista Marijana Đuzela u Poreču u ponedjeljak