in

USLUGA POREČ – POSLJEDICE KORONA-KRIZE: Prihodi u nekim odjelima pali za 90 posto, smanjene plaće, stopirane nove investicije

Milan Laković/Foto Tanja Kocijančić

Porečke komunalne tvrtke Usluga i Odvodnja nalaze se, poput mnogih drugih, u vrlo zahtjevnom razdoblju poslovanja zbog negativnog utjecaja korona-krize radi koje su im prihodi drastično smanjeni. Najveći razlog jest što uvelike ovise o turističkom sektoru, pa stoga ne čudi da je, primjerice poslovni rezultat Usluge u ožujku bio manji za 15% u odnosu na lani, a u svibnju je to 56% slabije nego u istom mjesecu prošle godine.

Doznajemo to u razgovoru s direktorom Usluge i Odvodnje Milanom Lakovićem, koji ističe najočitiji primjer pada poslovanja, a to je u segmentu naplate parkiranja. Pandemija je proglašena sredinom ožujka pa je promet parkinga tada pao za 66% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u travnju je promet bio manji za čak 90%, a u svibnju 25%. Generalno u ova tri mjeseca promet od naplate parkinga manji je za 60% u odnosu na prošlu godinu.

Svake godine, a za potrebe turističke sezone, Usluga raspisuje natječaj za otprilike dodatnih 35-40 djelatnika. Natječaj je raspisan i ove zime za 35 djelatnika, temeljem kojega je zaposleno tek 14 djelatnika.

S obzirom na novonastalu situaciju, naglašava Laković, a što je za posljedicu imalo i smanjenje količine i obima posla, za 18 djelatnika bili su primorani otkazati ugovor o radu.

K tome, osim smanjenja svih planiranih investicija, osim gradnje pročistača, smanjene su i plaće za šestomjesečno. Za radnike na terenu radni tjedan u dogovoru sa sindikatima radni tjedan smanjen je na 36 sati. Zaposlenicima u uredima smanjene su plaće 15%, rukovoditeljima za 20%, a tehničkim direktorima u upravi za 30%.

-Prilikom sagledavanja poslovnih rezultata moram istaknuti da poslovanje značajno ovisi o kretanjima i poslovanju u turističkom sektoru. Naime, iako je Usluga komunalno društvo te obavlja prvenstveno povjerene komunalne djelatnosti, sudjeluje i na tržištu te obavlja i komercijalne djelatnosti. Upravo je turizam ona grana gospodarstva koja je najznačajnije pogođena trenutačnom krizom, ističe direktor.

Komercijalne djelatnosti su usluge parkinga i nautičke marine, koje imaju važnu ulogu u stvaranju profitabilnijeg poslovanja i pokrića manje profitabilnih komunalnih djelatnosti.

Gotovo 80% ukupnih prihoda ostvari se samo od turističke sezone. Drugačija situacija nije niti u najvećoj radnoj jedinici Čistoća gdje se gotovo 50% prihoda ostvari samo od turističkog sektora. Osim što je promet naplate parkiranja u zadnja tri mjeseca pao za 60 posto, u nautičkoj marini je zabilježen pad prometa za 80%, navodi Laković.

Gledajući uslugu skupljanja otpada u ožujku, nadalje doznajemo od njega, prihod je bio manji za 36% a za isti postotak je manji i u travnju, dok je u svibnju prihod manji za 54% u odnosu na prošlu godinu.

-Ako gledamo samo turistički sektor u području sakupljanja otpada, a koji čini 50% ukupnih prihoda, prihod u ožujku manji je za 56%, a u travnju i svibnju prihod za 97% u odnosu na lani. Prihodi o najma stolova na tržnici te poslovnih prostora u promatranim mjesecima manji su za 20 do 30% a to je i posljedica odluke društva o 100% oslobađanju od plaćanja mjesečnih iznosa zakupnine za zakupnike proporcionalno broju dana kada nisu radili a sve sukladno odlukama Stožera, veli Laković.

U prošloj godini sakupljeno je 15.600 tona miješanog komunalnog otpada od čega je 30% miješanog komunalnog otpada sakupljeno samo od turističkog sektora.

-Podatak je to koji pokazuje koliko turistički sektor utječe na naše poslovanje. U mjesecima izvan turističke sezone dnevno sakupimo otprilike 20-25 tona otpada, dok ta količina u ljetnim mjesecima raste 4 do 5 puta, odnosno dnevno se sakupi 100-120 tona miješanog komunalnog otpada. U zadnja tri mjeseca količine otpada manje su za 26% u odnosu na lani. Ožujak je na nivou prošlogodišnjih količina, dok su u travnju količine manje za 30%, a u svibnju za 38%. Najznačajniji pad je u turističkom sektoru gdje su količine otpada manje za 94% dok je pad u privredi u kućanstvu od 11%, istaknuo je naš sugovornik.

Od ostalih prihoda koje Usluga ostvaruje i koje se mogu nazvati sigurnijim odnose se na one ostvarene temeljem pružanja usluga održavanja zelenih i javnih površina za Grad Poreč, a gdje su zbog uvedenih mjera štednje i racionalizacije ostvarenja također znatno manja u odnosu na prošlu godinu te su za promatrano razdoblje manja za 30%. 

Sjedište komunalnih tvrtki Usluga i Odvodnja

-Teško je govoriti i predvidjeti što će se događati ove turističke sezone budući još uvijek postoji značajna doza neizvjesnosti oko načina i uvjeta kretanja turista i poslovanja te općenito razvoja situacije s epidemijom. No, izvjesno je da će turistički sektor s obzirom na novonastalu situaciju poprilično podbaciti ove godine. Naša optimistična očekivanja na temelju kojih smo i reorganizirali poslovanje temelje se na pretpostavci 30-35% prošlogodišnjeg ostvarenja, predviđa direktor.

Isto tako zahtjevno razdoblje u poslovanju bilježi i Odvodnja, koja je zbog koronavirusa izmijenila financijski plan i usvojila program mjera za stabilizaciju financijskog poslovanja pod pretpostavkom da se turistička sezona ostvari na razini prihoda 25% u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.

Najznačajnije mjere za smanjenje rashoda, navodi Laković, su zabrana zapošljavanja, umanjena dinamika novih investicija, provođenje samo onih nabava koje su nužne za redovito funkcioniranje tvrtke, smanjivanje nabava osnovnih sredstava i sitnog inventara, te smanjenje plaća i ostalih troškova djelatnika.

-Cilj je da se usprkos poteškoćama osigura kontinuitet i zadrži kvaliteta pružanja usluga u mjeri u kojoj to bude moguće, te da se politikom upravljanja ljudskim potencijalima uspije zadržati kvalitetan kadar, a procesom stabilizacije poslovanja poboljša i unaprijedi sustav kako bismo spremno dočekali početak pozitivnih gospodarskih tokova, ističe direktor.

Prihodi po ispostavljenim fakturama u najvećem dijelu predstavljaju prihode iz redovne djelatnosti a obuhvaćaju sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda te ostale prihode (odvoz sadržaja septičkih jama, odštopavanja, razne intervencije i slično).

Redovni prihodi po ispostavljenim fakturama bilježe pad od 13% u ožujku, odnosno 50% u travnju u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Promatrajući ukupne redovne prihode za razdoblje od siječnja do travnja bilježi se pad za 21%.

Radovi na izgradnji četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja odvijali su se otežano uz mjere zaštite sprječavanja širenja epidemije. Bez obzira na određeno kašnjenje zbog više sile, Odvodnja poduzima sve potrebne korake da se posljedice epidemije na realizaciju EU projekta Poreč minimiziraju te projekt uspješno privede kraju. U svakom slučaju, nalazimo se u vrlo zahtjevnom poslovnom razdoblju, zaključio je Milan Laković.

HGK traži ukidanje zabrane građevinskih radova tijekom ljeta

heroin droga pula policija mup

UHVAĆENI – Muškarci u autu skrivali 100 grama heroina