in

VIJEĆE POREČ: Grad će se zadužiti za 8,8 milijuna eura, Roland Kosinožić novi vijećnik

Foto Tanja Kocijančić - Roland Kosinožić

Sinoć je održana sjednica Gradkog vijeća Poreča na kojoj je donijeto nekoliko važnih odluka koje ćemo objaviti u nekoliko članaka. Prva značajna odluka koju su vijećnici jednoglasno usvojili jest ona o dugoročnom zaduživanju Grada Poreča za 8,8 milijuna eura kod Privredne banke Zagreb radi financiranja kapitalnih projekata izgradnje i opremanja dječjih vrtića Varvari i Nova Vas.

Spomenimo da je sinoć kao novi vijećnik iz redova IDS-a prisegnuo Roland Kosinožić koji je zamijenio svoju stranačku kolegicu Nensi Beato Baturić koja je pak svoj mandat stavila u mirovanje iz osobnih razloga. To je druga promjena u kratkom roku jer je na predzadnjoj sjednici vijećnicom ponovno postala nezavisna Ljiljana Sinanović koja je pak zamijenila nezavisnog Dalibora Jukopilu.

Također, radi odlaska Beato Baturić izabran je i novi predsjednik Mandatne komisije – to će odsad biti Andrea Crevato iz IDS-a.

Usvojena je i odluka o jediničnom iznosu i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja na području Grada Poreča, o čemu detaljno ćemo objaviti poseban tekst.

davor švenda policija poreč
Davor Švenda – Foto Tanja Kocijančić

Spomenimo i informaciju Policijske postaje Poreč o stanju sigurnosti na području Grada Poreča za 2023. godinu koju je predstavio načelnik postaje Davor Švenda. On je stanje sigurnosti u gradu ocijenio “zadovoljavajućim”.

U nastavku donosimo detalje oko kredita:

1.       Vrsta kredita: dugoročni  kredit

2.        Ukupan iznos kredita: 8.800.000 eura

2.1.     Kreditor: Privredna banka Zagreb d.d. prema uvjetima iz Programa kreditiranja      

Investicije javnog sektora na temelju Sporazuma o suradnji na poslovima       subvencioniranja kamata iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Operativnog programa za provedbu Financijskog instrumenta Fond subvencija kamata po kreditima za subjekte javnog sektora, Ugovora o poslovnoj  suradnji broj PS-19/01 i Ugovora o kreditu uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO broj INJN-24-1103134 sklopljenog između kreditora i HBOR-a

 2.1.1.  Iznos glavnice kredita: 6.100.000 eura

 2.1.2.  Kamatna stopa: 4,10 % godišnje, fiksna,

 2.1.3.  Stopa subvencije: 2,05 % godišnje, fiksna

 2.1.4.  Nominalni iznos subvencije: 1.000.000 eura

 2.1.5.  Rok korištenja: do 30.06.2025. godine

 2.1.6.  Rok i način otplate: 15 godina, bez počeka, u  60 jednakih uzastopnih

       tromjesečnih rata (1.rata dospijeva 30.09.2025. godine a zadnja 30.06.2040. godine)

 2.1.7.  Naknada za obradu zahtjeva: 0,12% jednokratno, prije prvog korištenja

 2.1.8.  Naknada za rezervaciju sredstava: ne naplaćuje se

 2.1.9.  Prijevremena otplata kredita: u skladu s Odlukom o naknadama Kreditora

 2.1.10.  Instrumenti osiguranja: standardni  instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja:

              – 1 (jedna) zadužnica korisnika kredita.

2.2.       Kreditor: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

2.2.1.    Iznos glavnice kredita: 2.700.000 eura

2.2.2.    Kamatna stopa: 3,8 % godišnje, fiksna

2.2.3.    Rok korištenja: do 30.06.2025. godine

2.2.4.    Rok i način otplate: 15 godina, bez počeka, u  60 jednakih uzastopnih

        tromjesečnih rata (1.rata dospijeva 30.09.2025. godine a zadnja 30.06.2040. godine)

2.2.5.    Naknada za obradu zahtjeva: 0,10% jednokratno unaprijed

2.2.6.    Naknada za rezervaciju sredstava: ne naplaćuje se

2.2.7.    Prijevremena otplata kredita:  ne naplaćuje se

2.2.8.    Instrumenti osiguranja: standardni  instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja:

              – 1 (jedna) zadužnica korisnika kredita.

Foto Tanja Kocijančić
Foto Tanja Kocijančić

Sve odluke koje su donijete na Vijeću možete pročitati na linku na linku:

https://www.porec.hr/hr-hr/poziv-i-dnevni-red-za-29-djednicu-gradskog-vijeca-grada-poreca-parenzo

Foto Gradska knjižnica Poreč

POREČ: Kultni književnici osobno vas pozivaju na 17. BOOKtigu, festival pročitanih knjiga

Mobilno reciklažno dvorište

U Taru u srijedu mobilno reciklažno dvorište