in

U Taru u srijedu mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište

Općina Tar-Vabriga izvijestila je svoje mještane da će u srijedu, 10. travnja, mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na lokaciji kod mjesnog groblja u Taru u vremenu od 8 do 13h.

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i drugo, saznajemo iz općine.

roland kosinožić

VIJEĆE POREČ: Grad će se zadužiti za 8,8 milijuna eura, Roland Kosinožić novi vijećnik

Foto Policijska uprava istarska

Istra: Policajac zatekao žene kako prose ispred trgovačkog centra. Glumeći varale ljude