in

Vijećnici FUNTANE brzi: Odlučili koje će udruge financirati i usvojili izvješće o radu načelnika s važnim novostima za žene

Vijećnici Funtane - Foto Tanja Kocijančić

U srijedu navečer vijećnici Općine Funtana na 6. sjednici usvojili su deset točaka dnevnog reda u niti trideset minuta. Vijećničkih pitanja na početku nije bilo, pa je predsjednik Vijeća Igor Žiković nastavio s dnevnim redom na kojem su sve točke prihvaćene jednoglasno. Bilo je prisutno ukupno pet od sedam vijećnika.

Usvojeni su tako izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana za 2021. godinu, kao i zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana za 2022. godinu, koje je predstavio načelnik Mladen Grgeta. Radi se o planu djelovanju svih hitnih službi na području Poreštine, ali i cijele Istre, uz procjenu rizika od velikih nesreća. I Općina Funtana iz svog proračuna financira rad tih službi, a radi se o ukupno 253.400 kuna u ovoj godini, od kojih najviše, 129.400, ide Područnoj vatrogasnoj zajednice Poreštine, porečkoj ispostavi Hitne pomoći – 79.500, te Crvenom križu Poreč – 28.500 kuna.

Zatim su donijeli Plana davanja koncesija na području Općine Funtana u 2022. godini, koji se odnosi na obavljanje dimnjačarskih poslova, kao i nacrt ugovora o koncesiji dimnjačaru. U planu je dati jednu koncesiju od koje bi godišnji procijenjeni prihod proračuna trebao biti 3.000 kuna.

Donijeli su zatim odluku statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 1467/2 k.o. Funtana. Načelnik je rekao da se radi o zemljištu male površine, tek 44 četvorna metra, uz cestu nedaleko trgovine Plodine, a ova je odluka nužna kako bi se tamošnja nerazvrstana cesta mogla urediti. Odnosno, time ta mala čestica neće više biti u obuhvatu nerazvrstane ceste, te postaje općinskim vlasništvom.

Imenovano je Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja. Budući da je član koji predstavlja Istarsku županiju išao u mirovinu, promijenio se samo predstavnik županije. Novi je, dakle, Damir Rudela kao predstavnik županijskog tijela nadležnog za poslove pomorstva. Ostali ostaju isti a to su predsjednik i predstavnik općine Đankarlo Milokanović, potom Dean Borovac, Hari Borovac i te Kristijan Jakus, također kao član i predstavnik lučke kapetanije.

Načelnik Grgeta podnio je izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine. Među brojnim aktivnostima kao novost izdvojio je, među ostalim, i odluku općine da svojim mještankama financira mamografske preglede.

Za kraj je usvojena odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga i klubova u ovoj godini koji će dobiti ukupno 700 tisuća kuna.

TAR: Zbog lošeg vremena odgađa se Nacionalni šampionat rezidbe maslina – Određen novi datum

kaštel-tar-tanja kocijančić

TAR: Općina otvorila natječaj za postavljanje štandova