in

VIŽINADA: Na vijeću rasprava o UPU-u turističkog područja Paljari i novim naknadama za novorođene bebe

Sjedište općine/Foto Tanja Kocijančić

Općinsko vijeće Vižinade zasjedat će u četvrtak, 25. veljače, s početkom u 18 sati. Među značajnijim temama o kojima će se raspravljati i odlučivati bit će Urbanistički plan uređenja turističkog razvojnog područja Paljari kojeg bi vijećnici trebali usvojiti, te nova odluka o naknadama za novorođenu djecu koja predviđa 2.000 kuna za prvo i tisuću kuna više za svako sljedeće dijete, odnosno maksimalno 5.000 kuna za četvrto po redu i svako sljedeće dijete. Važna odluka je i strategija upravljanja imovinom do 2025. godine.

Donosimo cijeli dnevni red:

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja
Paljari,

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vižinada-Visinada,

3. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada,

4. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vižinada-Visinada od 07.10.2020.,

5. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vižinada-Visinada od 14.12.2020.,

6. Strategija upravljanja imovinom Općine Vižinada – Visinada za razdoblje
2021.-2025. godine,

7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada putem
pismenog prikupljanja ponuda,

8. Zaključci po prijedlogu Odbora za upravljanje nekretninama, komunalni sustav i
prostorno uređenje,

9. Odluka o smanjenju plaćanja zakupnine za obavljanje djelatnosti u poslovnim
prostorima u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada,

10. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje pregovaračkog postupka bez prethodne objave za „Usluge nastavka ažuriranja i unosa baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom pod zajedničkim nazivom ATLAS 14®“,

11. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za opskrbu
električnom energijom,

12. Odluka o naknadama za novorođenu djecu.

ZLATNI STUDIO potvrdio: Istra voli RADIO ISTRU

U petak prometna akcija u cilju zaštite osoba s invaliditetom