in

Vižinada objavila oglas za dodjelu stipendija

Foto Općina Vižinada

Općina Vižinada objavila je oglas za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. za nove stipendiste koji je otvoren do 25. siječnja 2024.

Visina stipendije za učenike iznosi 60,00 eura mjesečno, a za studente 90,00 eura
mjesečno.
Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa – srednjoškolskog
programa, sveučilišnog studija (preddiplomskog, diplomskog te integriranog
preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (preddiplomskog stručnog i
specijalističkog diplomskog stručnog).
Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na
stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu.
Isplata stipendija vrši se mjesečno od 1. siječnja do 30. lipnja.
Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.

Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem
na području općine Vižinade. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici/studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih izvora, a u slučaju da ostvare pravo na drugu stipendiju, gube pravo na stipendiju Općine Vižinada.


Molba za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada u vremenu od 10.01.2024. do 25.01.2024. godine, na propisanom obrascu koji se
može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili preuzeti sa
službene web stranice Općine Vižinada-Visinada ( www.vizinada.hr ).

Ukoliko je učenik/student maloljetan, molbu u njegovo ime podnosi njegov roditelj ili
staratelj. Molba se može dostaviti u papirnatom obliku, poštom na adresu Općine Vižinada, Vižinada 18A, 52447 Vižinada ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Vižinada-Visinada, ili u elektroničkom obliku (skenirana dokumentacija u
PDF formatu), na e-mail opcina@vizinada.hr .


Za više informacija posjetite web stranicu Općine Vižinada.

Foto Modelna šuma Istra

Modelna šuma Istra dobila 60.000 eura za provođenje projekta iz šumske pedagogije

zdravi novigrad good bye party 2023

NOVIGRAD: Na Svjetski dan smijeha zahvale za sve udruge i sportske klubove