in

VRSAR: Na javnom savjetovanju odluka o plaćanju zakupnine za turističko zemljište na kojemu su hoteli i turistička naselja

Foto TZ Vrsar

Općina Vrsar je 8. ožujka 2024. godine započela s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o visini i iznosa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja te visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 08. ožujka 2024. do 16. ožujka 2024.  godine.

Budući je Uredba temeljem koje se donosi predmetna Odluka stupila na snagu 17.02.2024. te propisala obvezu jedinice lokalne samouprave da predmetnu Odluku donese u roku 30 dana od dana donašanja Uredbe savjetovanje sa zainteresiranom javnošću se mora izvršiti sa skraćenim rokom trajanja.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte savjetovanje@vrsar.hr zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52450, do 16. ožujka 2024.

U nastavku donosimo detalje odluke s iznosima zakupnine koju bi trebala plaćati hotelijerska poduzeća, a koja je objavljena na web stranici Općine Vrsar.

Odluka o visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja te visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju

Ovom Odlukom propisuje se visina godišnjeg iznosa zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja (u daljnjem tekstu: turističko zemljište), način i rokovi plaćanja zakupnine, te visina iznosa i način plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju.

Turističko zemljište iz članka 1. ove Odluke je zemljište opisano u članku 4. stavku 3. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/2020).
Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

  1. zakupnik je trgovačko društvo iz članka 2. stavak 1. točka 13. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
  2. zakupodavac je Općina Vrsar
  3. predmet zakupa je turističko zemljište iz stavka 1. ovog članka
  4. prijelazno razdoblje je razdoblje od stupanja na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/2020 – stupio na snagu: 02.05.2020. godine) do stupanja na snagu Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja (NN 16/2024 – stupila na snagu: 17.02.2024. godine).

Godišnji iznos zakupnine turističkog zemljišta utvrđuje se u visini od 3,00 EUR po metru kvadratnom zemljišta.
Zakupnik je dužan za predmet zakupa plaćati zakupninu.
Zakupnina se plaća na temelju računa koje mjesečno izdaje zakupodavac.
Zakupodavac izdaje račun iz stavka 2. ovog članka bilo kojeg radnog dana do najkasnije 15-og u mjesecu za tekući mjesec.
Iznos mjesečnog računa iznosi 1/12 godišnje zakupnine.
Zakupnik je dužan platiti zakupninu u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana zaprimanja računa zakupodavca. U slučaju zakašnjenja obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Godišnji iznos zakupnine turističkog zemljišta u prijelaznom razdoblju utvrđuje se u visini od 1,70 EUR po metru kvadratnom zemljišta.

Zakupnina u prijelaznom razdoblju plaća se na temelju računa koji izdaje zakupodavac.
Zakupodavac izdaje račun iz stavka 1. ovog članka bilo kojeg radnog dana do najkasnije 30.04.2024. godine.
Zakupnik je dužan platiti zakupninu u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana zaprimanja računa zakupodavca. U slučaju zakašnjenja obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

vino pixabay

U Mutvoranu prvi Wine, Cheese & Honey Stroll za prvi april – Degustacijska šetnja uz istarske delicije

Foto Grad Poreč

U muzeju edukativne programe uz izložbu „Crte lice: izbor iz fundusa porečkog muzeja”