in

VRSAR objavio javni poziv za štandove na Salinama

Općina Vrsar objavila je javni poziv za korištenje javne površine na Salinama za postavljanje štanda radi iskazivanja interesa trgovačkih društava, obrtnika, poljoprivrednih proizvođača i fizičkih osoba koje obavljaju slobodna zanimanja.

Radi se o šest pozivija, koje se planiraju dodijeliti na godinu dana putem natječaja a početna cijena za određenu namjenu utvrđena je odlukom o porezima Općine Vrsar.

Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe pozvane su da dostave pismo namjere za korištenje javne površine koje se šalje do 23. ožujka na adresu Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52 450 Vrsar-Orsera, ili elektroničkim putem: zdravko.sverko@vrsar.hr s naznakom „Javni poziv – za korištenje javne površine u Vrsaru na području Saline“.

Kako ističu, pisma namjere imaju isključivo informativni karakter s ciljem ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika za utvrđivanjem namjene korištenja, te u svrhu raspisivanja natječaja.

Pisma namjere ne obvezuju Općinu, kao ni zainteresirane osobe koje dostave pismo namjere.

U slučaju da interesa bude, odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski načelnik, a raspisat će ga komisija za dodjelu javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta i ostalog.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 sati na e-mail zdravko.sverko@vrsar.hr ili putem telefona na broj 052/441-339. Više informacija dostupno je i na web stranicama općine www.vrsar.hr.

NOVA ODLUKA: Vozači kamiona koji ulaze u Istru idu u karantenu

MARČANA muku muči s bespravnom gradnjom – Općina traži hitnu intervenciju građevinske inspekcije