in

VRSAR: Općina otvorila natječaj za dva radna mjesta

Sjedište Općine Vrsar - Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar otvorila je natječaj za dva radna mjesta – u službu planira primiti višeg stručnog suradnika za pravne poslove i računovodstvenog referenta, oba na neodređeno vrijeme. Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su u Uputama za provedbu javnog natječaja objavljenim na mrežnoj stranici www.vrsar.hr. Na toj mrežnoj stranici na oglasnoj ploči općine na Trgu Degrassi 1 bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja
provjere.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s
navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Vrsar, Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar, s naznakom:

  1. „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove u
    Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera“.
  2. „Javni natječaj za prijam u službu računovodstvenog referenta u Jedinstveni
    upravni odjel Općine Vrsar-Orsera“.

Spektakl na nebu neviđen od 13. stoljeća: Prvi put u 800 godina osvijetlit će nas ‘Božićna zvijezda’

Nedjelja – U Istri 15 novozaraženih na 191 analiziran uzorak