in

VRSAR: Općina sufinancira građanima obnovu fasada. Natječaj u tijeku

Trg Degrassi u Vrsaru - Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar objavila je javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada unutar zone A, odnosno zone potpune zaštite unutar gradskih zidina.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava za obnovu pročelja može
ostvariti fizička osoba (vlasnik ili suvlasnik zgrade) s prebivalištem na području Općine.
Zgrada na kojoj se planira postupak obnove pročelja mora udovoljavati sljedećim
uvjetima:

  • mora biti postojeća u smislu Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i
    125/19),
  • mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja prijave,
  • mora biti unutar obuhvata iz članka 1. stavka 2. ovog pravilnika.
  • podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Općini, prema pravnim osobama u
    vlasništvu ili suvlasništvu Općine, prema javnim ustanovama kojima je Općina osnivač,
  • mora imati odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela za zahvate na zgradi.

Prihvatljivi troškovi obnove pročelja zgrada sufinanciraju se u iznosu do najviše 80%
prihvatljivih troškova, uključujući i iznos PDV-a, a maksimalno do 30.000 kuna (3.981,68 eura) po zgradi.
Javni poziv otvoren je od 19. listopada 2022. godine do utroška sredstava planiranih za
ovu namjenu. Predviđeni iznos sredstava za mjeru ovog javnog poziva je 200.000 kuna
(26.544,56 eura).
Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpunih prijava za sufinanciranje.
Podnositelj prijave može prijaviti obnovu ostalih pročelja tek ako na uličnom pročelju
nisu potrebni radovi održavanja pročelja. Ulično pročelje je pročelje zgrade koje je okrenuto
prema javnoj površini po kojoj je zgradi dodijeljena adresa, a ako je zgrada izgrađena na
raskrižju regulacijskih linija dviju javnih površina (uglovnica), ulična pročelja su dva pročelja
zgrade okrenuta prema tim javnim površinama.

Sve ostale informacije pročitajte na službenim stranicama općine

akcija darivanja krvi

U utorak akcija darivanja krvi u Novigradu

Prometna nesreća na cesti Barban - Raša - Foto Vatrogasci Pula prevrnuto vozlo sletjelo van kolnika

Alkohol i brzina – BMW-om polomio stup javne rasvjete, drugi Opelom sletio van kolnika i prevrnuo se