in

VRSAR priprema mjere pomoći za građane i gospodarstvo

Sjedište Općine Vrsar - Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar pripremila je sjednicu Vijeća za 29. travnja na kojoj će se donositi odluke o cijelom nizu mjera pomoći za građane i lokalno gospodarstvo. Glasat će se elektronskim putem, od 12 do 24 sata, najavili su iz općine.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine
Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske. Temeljem navedene Odluke Stožer civilne zaštite Istarske županije, kao i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je niz mjera zabrane i ograničenja rada i ponašanja. Navedene okolnosti prvenstveno se rukovode primarnim ciljem zaštite života ljudi no iste time neposredno utječu i na gospodarstvenike koji su tim mjerama obuhvaćeni i kojima će navedena situacija zasigurno uzrokovati probleme u poslovanju što zahtjeva poduzimanje konkretnih mjera pomoći i brzu reakciju u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika a time i očuvanja radnih mjesta.
Situacija nastala uslijed epidemije koronavirusa narušava gospodarsku aktivnost i uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, pa zahtijeva i konkretne mjere pomoći i brzu reakciju u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika i očuvanja radnih mjesta.

Donosimo i dnevni red ove sjednice:

1. Verifikacija zapisnika sa 22., 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar,
2. Donošenje Odluke o mjerama pomoći građanstvu i gospodarstvu (COVID-19),
3. Donošenje Odluke o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa,
4. Donošenje Odluke o privremenim izmjenama i dopunama Odluke o naknadama
viječnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar,
5. Informacija Općinskog načelnika o poduzetim mjerama u uvjetima epidemije bolesti
COVID -19,
6. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar
za 2020. godinu,
7. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi.

FUNTANA: Vijećnici usvojili koordinaciju stožera na Poreštini i zatražili videokonferenciju

Deseti dan Istra bez novooboljelih od koronavirusa