in

VRSAR: Sjednica Općinskog vijeća u petak – Bit će opet virtualna

Foto Tanja Kocijančić

Općinsko vijeće Vrsara održat će se u petak, 11. rujna, virtualno, odnosno putem elektronske pošte od 12 do 24 sata.

Donosimo dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar,
 2. Godišnji izvještaj trgovačkog društva Montraker d.o.o. Vrsar za 2019. godinu,
 3. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2019. godinu,
 4. Donošenje Godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2020. godinu
 5. Donošenje Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za razdoblje 2020.-2023.,
 6. Godišnji izvještaj o ostvarenju proračuna Općine Vrsar za 2019. godinu,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
 8. Polugodišnji izvještaj o ostvarenju proračuna za 2020. godinu,
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.
  godinu,
 10. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
 11. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine,
 12. Vijećnička pitanja.

U Poreču otvoren prvi sajam istarskih poljoprivrednih proizvoda koji će se održavati svakog četvrtka

POREČ: Sajam domaćih proizvoda u četvrtak na Trgu slobode

Istarski obrtnici mogu studirati u Rijeci uz popust

Istarski obrtnici mogu studirati u Rijeci uz popust